Het Wijkteam

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Gemaakte afspraken blijven staan, maar worden zoveel mogelijk telefonisch of schriftelijk afgehandeld. Er worden geen huisbezoeken afgelegd. Neem contact op met het Wijkteam

Inwoners van jong tot oud kunnen op 1 plek terecht voor hulp en ondersteuning. Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Zit u niet lekker in uw vel? Hebt u vragen of zorgen over uw kinderen, uw relatie, uw woonsituatie, geldproblemen of het vinden van werk? Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning.