Het Wijkteam

Inwoners van jong tot oud kunnen op één plek terecht voor hulp en ondersteuning. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning. Heeft u geldzorgen? Loopt uw relatie niet lekker? Of ziet u niet lekker in uw vel? Welke vraag het ook is, u kunt terecht bij het Wijkteam.

Stel uw hulpvraag

Het Privacyprotocol Wijkteams gemeente Katwijk is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullend op welke wijze de gemeente Katwijk omgaat met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. U bent vrij om ons Privacyprotocol helemaal door te lezen. Maar in het kort willen wij u aangeven dat de eventuele gegevens die wij van u en door u krijgen bij ons in veilige handen zijn.

Privacyprotocol