Jeugd en gezin

De jeugdhulpverleners en jeugdconsulenten van het Wijkteam zijn dicht bij de gezinnen te vinden. Ze bieden advies en hulp. Als het probleem wat groter is dan maakt het Wijkteam samen met de jeugdige en/of de ouders één plan voor ondersteuning. Ze kijken wat jeugdigen en ouders of familie zelf kunnen doen en soms wordt bijvoorbeeld de school of de peuterspeelzaal ook betrokken.

Meer over de 1 Gezin 1 Plan methode

Samen met het gezin bekijkt het Wijkteam of andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden, hulp voor de ouder, of zelfs specialistische jeugdhulp.

Waarin kan het Wijkteam iets voor u betekenen:

  • Adviseren, coachen en trainingen
  • Versterken van zelfredzaamheid van de jeugdige en gezin
  • Veiligheidsrisico’s inschatten en passende acties ondernemen
  • 1 op 1 coaching kinderen/jongeren
  • Voorlichting voor het kind en gezin
  • Begeleiding bij een beperking of psychiatrische problematiek

Contact

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning? Neem contact op met het Wijkteam voor informatie, advies en begeleiding.

Contact met het Wijkteam

U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen via het algemene nummer 071 406 5000 bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 2 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.