Jeugd en gezin

Veel inwoners van de gemeente Katwijk beschikken over voldoende eigen kracht. Dat wil zeggen dat deze inwoners, zelf of samen, oplossingen bedenken voor hun eigen problemen en deze deels ook zelf uitvoeren. Het is echter heel normaal dat sommige kinderen of gezinnen tijdelijk extra hulp nodig hebben om hun eigen kracht weer groter te maken. De gemeente heeft hiervoor verschillende soorten hulp voor jeugdigen en hun ouders. Veel van deze hulp is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Katwijk, dit noemen we algemene jeugdhulp. Voor andere hulp is een verwijzing van een professional nodig, dit noemen we specialistische jeugdhulp.

Algemene jeugdhulp

Soms kan de opvoeding voor ouders moeilijk en zwaar zijn. De gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat problemen van kinderen binnen een gezin snel worden opgemerkt. Hierdoor kunnen wij met zijn allen voorkomen dat problemen erger worden. Daarom heeft de gemeente georganiseerd dat de hulp voor jeugdigen en hun ouders zo veel mogelijk dichtbij huis is. Voor alle inwoners is algemene jeugdhulp zonder verwijzing beschikbaar. In de gemeente Katwijk is dat onder andere hulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Katwijk), praktijkondersteuner van de huisarts, het jeugd –en jongerenwerk en de hulp vanuit het Wijkteam 18-.

Wat biedt het Wijkteam

Het Wijkteam 18- van de gemeente Katwijk bestaat uit SKJ geregistreerde jeugdhulpverleners en jeugdconsulenten. Jeugdconsulenten onderzoeken de hulpbehoefte, verwijzen naar passende zorg, regisseren de zorg en monitoren de veiligheid in het gezin. Jeugdhulpverleners geven gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, coaching en groepstrainingen. Zowel de jeugdconsulenten als de jeugdhulpverleners proberen zo veel mogelijk met de gezinnen samen te werken. De informatie, afspraken en doelen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is van het gezin en voor het gezin. Dit plan wordt niet aan andere hulpverleners of organisaties gegeven, tenzij daar toestemming voor wordt gegeven. De hulp aan gezinnen wordt geboden volgens het uitgangspunt ‘één huishouden, één plan, één regisseur'.

Meer over de 1 Gezin 1 Plan methode

Waarin kan het Wijkteam 18- iets betekenen:

  • Advies over opvoeden en opgroeien

  • Opvoedondersteuning voor ouders

  • Gezinsbegeleiding

  • Kind -en jongerencoaching

  • Groepstrainingen voor kinderen en jongeren

  • Onderzoeken van hulpbehoefte en eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp

  • Coördineren van de ingezette hulp

  • Inschatten van veiligheidsrisico's en passende acties ondernemen

Contact

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning? Neem contact op met het Wijkteam voor informatie, advies en begeleiding.

Contact met het Wijkteam

U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen via het algemene nummer 071 406 5000 bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

Specialistische jeugdhulp

Via de algemene jeugdhulp kunnen veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen worden beantwoord. Soms lukt dit niet en is de algemene jeugdhulp niet voldoende. Het Wijkteam 18- bekijkt dan samen met het gezin of een verwijzing naar specialistische jeugdhulp passend is. In overleg met de specialistische jeugdhulp wordt besloten of het Wijkteam 18- nog betrokken blijft.

Meer over specialistische jeugdhulp

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U bent vrij om, de voor u, belangrijke personen te laten aansluiten bij de gesprekken met de gemeente. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan kunt u ook gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Onafhankelijke cliëntondersteuning zorgt ervoor dat u er niet alleen voorstaat in uw zoektocht naar de juiste begeleiding of ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning is gratis.