Specialistische jeugdhulp

Komt u in aanmerking voor specialistische jeugdhulp voor uw kind(eren), uw gezin of u als ouder(s)? Dan wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing in zorg in natura. Bij zorg in natura levert een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, de hulp. Als de zorg in natura niet passend is, kan u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de hulp en een hulpverlener financieren. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Zorg in natura

Met zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding of hulp die u nodig heeft via een instelling of organisatie die een contract heeft met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. U hoeft de hulp niet zelf te betalen en de gemeente regelt de administratie. De gemeente Katwijk koopt haar jeugdhulp in samen met de regio Holland Rijnland. In 2021 zijn meer dan 160 zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Hebt u samen met het Wijkteam de conclusie getrokken dat uw kind of gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft? En wilt u jeugdhulp ontvangen van een aanbieder, waar de gemeente geen contract mee heeft? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg, hulp of begeleiding. Maar ook voor het budgetplan (pgb-plan) en het voeren van de administratie. De gekozen zorgverlener of aanbieder moet wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en de verordening. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank ontvangt het geld en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze.

Contact

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning? Neem contact op met het Wijkteam voor informatie, advies en begeleiding.

Contact met het Wijkteam

U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen via het algemene nummer 071 406 5000 bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

Meer informatie