Specialistische jeugdhulp

Komt u in aanmerking voor specialistische jeugdhulp voor uw kind(eren), uw gezin of u als ouder(s)? Dan wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing in zorg in natura.

Bij zorg in natura levert een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, de hulp. Als de zorg in natura niet passend is, kan u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de hulp en een hulpverlener financieren. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Zorg in natura

Met zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding of hulp die u nodig heeft via een instelling of organisatie die een contract heeft met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. U hoeft de hulp niet zelf te betalen en de gemeente regelt de administratie. De gemeente Katwijk koopt haar jeugdhulp in samen met de regio Holland Rijnland. In 2022 zijn er ruim 140 zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Hebt u samen met het Wijkteam de conclusie getrokken dat uw kind of gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft? En wilt u jeugdhulp ontvangen van een aanbieder, waar de gemeente geen contract mee heeft? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg, hulp of begeleiding. Maar ook voor het budgetplan (pgb-plan) en het voeren van de administratie. De gekozen zorgverlener of aanbieder moet wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en de verordening. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank ontvangt het geld en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze.

Om in aanmerking te komen voor een pgb bestaan een aantal voorwaarden:

  • Uit uw ondersteuningsplan met het Wijkteam blijkt dat u of uw kind recht heeft op een individuele voorziening.
  • U kunt duidelijk uitleggen waarom u een pgb nodig hebt in plaats van zorg in natura.
  • U kunt aantonen dat u pgb vaardig bent.

Om over een pgb te beschikken moet u pgb-vaardig zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Het wijkteam controleert of u pgb-vaardig bent. Dit voorkomt dat u in de problemen komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet welke zorg u nodig heeft of hoe u een zorgverlener moet aansturen.

Deze vaardigheid wordt getoetst op de volgende onderdelen.

  • Kwaliteit van het persoonlijk budgetplan (pgb-plan)
  • Financieel beheer
  • Zorginhoudelijk beheer
  • Werkgeverschap

In artikel 7 van de nieuwe verordening wordt de pgb-vaardigheid van de budgetverantwoordelijke toegelicht. In Artikel 7.1 zijn deze verantwoordelijkheden en verplichtingen nader uitgewerkt, zodat een aanvrager weet wat er van een budgetverantwoordelijke wordt verwacht. Op basis van dit artikel zal bij een herindicatie worden bezien of een pgb in uw situatie nog steeds de passende oplossing is.

Als u zorg mag inkopen middels een persoonsgebonden budget dan dient u een zorgovereenkomst aan te gaan met de gekozen zorgverlener of zorgaanbieder. Deze zorgovereenkomst wordt gecontroleerd door het servicepunt van de gemeente Katwijk. Wanneer alles in orde is, wordt het pgb overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank. Uzelf of uw wettelijke vertegenwoordiger dient de declaraties in bij de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de declaraties uit aan de zorgverlener of zorgaanbieder. Meer informatie over de Sociale Verzekeringsbank vindt u op www.svb.nl.

De pgb-tarieven zijn gebaseerd op de tarieven voor zorg in natura die de gemeente betaalt. De hoogte van het pgb-tarief hangt af van het soort hulp en de hulpverlener die nodig zijn. Er zijn verschillende tarieven voor het inhuren van een organisatie, een zelfstandige, gekwalificeerde hulp of iemand uit uw sociaal netwerk. Download de maximale pgb-tarieven voor 2022 (pdf, 287 KB).

Contact

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning? Neem contact op met het Wijkteam voor informatie, advies en begeleiding.

Contact met het Wijkteam

U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen via het algemene nummer 071 406 50 00 bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.