Over het Wijkteam

Het Wijkteam kan u helpen bij het volgende:

  • Begeleiden naar juiste zorg
  • Ondersteunen van mantelzorgers
  • Voorlichten en adviseren bij psychische klachten
  • Begeleiden naar diagnostisch onderzoek bij vermoeden van licht verstandelijke beperking
  • Versterken van hulp uit sociale omgeving
  • Begeleiden bij rouw en verlies
  • Ondersteunen bij het zoeken en aanvragen van passend maatwerk. Bijvoorbeeld: begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp en aanschaf van hulpmiddelen
  • Versterken van sociale contacten en relaties
  • Zoeken van oplossingen bij eenzaamheid, overbelasting, stress, middelengebruik (alcohol/drugs), meedoen in de maatschappij met een ziekte of beperking

Neem contact op met het Wijkteam voor informatie, advies en begeleiding of meld uw hulpvraag via het formulier.

Contact met het Wijkteam

U kunt telefonisch vragen om een afspraak via het algemene nummer van de gemeente 071 406 50 00, bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen neemt iemand van het Wijkteam contact met u op.