Beschermd wonen

Heeft u moeite met zelfstandig wonen? Komt dit door psychische of psychosociale problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt. We onderzoeken of u daarvoor in aanmerking komt met de voorwaarden hieronder.

 • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar (soms op afroep, soms vlakbij)
 • U heeft een eigen kamer
 • U deelt soms de badkamer, keuken en woonkamer met andere bewoners
 • Een begeleider helpt u. Denk aan zelfzorg en gezondheid, geldzaken, persoonlijk en sociaal functioneren en daginvulling
 • Psychische behandeling valt niet onder beschermd wonen.

Wanneer komt u in aanmerking voor beschermd wonen?

 • U heeft een psychiatrische stoornis, die officieel is vastgesteld (diagnose)
 • U kunt tijdelijk niet (meer) zelfstandig wonen
 • Het is voor u nodig dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is
 • U woont (of gaat wonen) in de gemeente Katwijk
 • Vanaf 17,5 jaar kunt u een hulpvraag indienen. Om beschermd te kunnen gaan wonen moet u 18 jaar of ouder zijn
 • U komt niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Welke hulp u krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw mogelijkheden en van de hulp die uw omgeving kan bieden. Ook kijken we of een andere vergelijkbare voorziening via een andere wet van toepassing is. Voor enkele specialistische voorzieningen kunt u terecht bij de gemeente Leiden. We verwijzen u door wanneer dit voor u van toepassing is.

Hulpvraag beschermd wonen

U heeft een indicatie aangevraagd: hoe nu verder?

Binnen 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag. Dit kan met 6 weken worden verlengd. Soms duurt het nog wat langer voor u een reactie krijgt. Bijvoorbeeld omdat er meer tijd nodig is voor het onderzoek, omdat er een medisch advies nodig is. Hierover krijgt u dan bericht. Een spoedaanvraag is niet mogelijk. 

Als u in aanmerking komt voor beschermd wonen, is er vaak niet direct een plaats. Er zijn wachtlijsten. In de Duin- en Bollenstreek bent u na gemiddeld 1,5 tot 2 jaar aan de beurt. Zolang u op de wachtlijst staat, komt u in aanmerking voor overbruggende ambulante ondersteuning tot u aan de beurt bent. Wij raden u aan alvast te gaan kijken bij de aanbieder waar u beschermd wilt gaan wonen.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor beschermd wonen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld of u zelfstandig huur betaalt of niet. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente. Kijk op de website van het CAK voor meer informatie en een proefberekening.

Komt u in aanmerking voor hulp van de gemeente? Voor uzelf of voor uw kind(eren)? Dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. Een mix van zorg in natura en een pgb kan soms ook. Deze keuze wordt met u besproken bij het gesprek na uw aanvraag.

Zorg in natura

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een van de organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. U hoeft de hulp niet zelf te betalen. Dit doet de gemeente rechtstreeks. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK.

Persoonsgebonden budget

Kiest u voor een pgb, dan kunt u de hulp zelf regelen. U hebt dan meer keuze. U bent dan wel verplicht een administratie bij te houden en een budgetplan te maken. Uw budget staat op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB doet de betalingen aan uw hulpverlener vanuit uw budget. Net als bij zorg in natura betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de Regelhulp-website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hebt u hulp nodig? Of wilt u meer weten over zorg in natura of het pgb? Neem dan contact op met het Wijkteam via 071 406 50 00.