Hulpmiddelen

 • Uw handicap, probleem, of situatie geeft u misschien recht op een Wmo-maatwerkvoorziening
 • Heeft u een lichamelijke beperking of bent door uw leeftijd slecht ter been geworden? Misschien heeft u iets aan een rolstoel, een driewielfiets of een scootmobiel.
 • Een douchestoel of een toiletstoel helpen u bij uw persoonlijke hygiĆ«ne.

Hulpmiddel lenen of kopen

U kunt op 2 manieren een hulpmiddel krijgen:

 • De gemeente regelt dat u een hulpmiddel krijgt van een hulpmiddelenleverancier
  • Dit gebeurt 'in natura': er komt geen geld aan te pas
  • U leent het hulmiddel of u wordt eigenaar
  • De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de hulpmiddelenleveranciers
  • De gemeente betaalt ook de eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering
    
 • U krijgt een persoonsgebonden budget (pgb)
  • De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf een hulpmiddel koopt
  • Dit geldbedrag betalen we aan u uit op basis van een overzicht van kosten die u gemaakt heeft
  • U zoekt zelf een bedrijf uit dat het hulpmiddel levert
  • De hoogte van het pgb is gelijk aan het bedrag dat de gemeente zou uitgeven als het hulpmiddel in natura zou worden verstrekt.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
 • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam binnen 10 werkdagen contact met u op. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen, dit kan vanwege drukte soms wat langer duren. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Vaak is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen met een consulent van de gemeente naar een geschikte oplossing. Wanneer de uitkomst is dat u professionele hulp nodig heeft, moet u er rekening mee houden dat het op dit moment ongeveer 6 tot 12 weken duurt voordat er hulp geleverd kan worden.
 • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 071 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor(CAK)

Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Dan kunt u terecht bij de Vegro thuiszorgwinkel.

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen.