Eigen bijdrage Wmo

 • Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening, dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Per 1 januari 2024 wordt dit € 20,60 per maand
 • Voor inwoners die gebruik maken van Beschermd Wonen kan de eigen bijdrage hoger zijn. Dat is zo als de kosten van de huur van de woonruimte door de gemeente aan de zorgaanbieder worden betaald
 • De eigen bijdrage geldt voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Een uitzondering hierop is gemaakt voor mensen die getrouwd zijn of een partner hebben, waarvan er minimaal één nog geen 66 jaar en 4 maanden is (AOW-leeftijd)
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) schrijft de eigen bijdrage iedere maand van uw rekening af. Als u voor het eerst de eigen bijdrage moet betalen kan het zijn dat u bij de eerste factuur de eigen bijdrage over meerdere maanden moet betalen. Ons advies is om hier maandelijks geld voor te reserveren. U kunt zo nodig kosteloos een betalingsregeling met het CAK afspreken.

Geen eigen bijdrage Wmo

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 • een rolstoel
 • een verhuiskostenvergoeding
 • een voorziening in gezamenlijke ruimtes van wooncomplexen, bijvoorbeeld een elektrische deuropener bij de voordeur van een appartementencomplex
 • de regiotaxi
 • de vergoeding voor vervoer per (rolstoel-)taxi en auto
 • een voorziening voor iemand jonger dan 18 jaar;
  voor woningaanpassingen voor kinderen wordt wél een eigen bijdrage berekend
 • onderhoud traplift en deuropeners
 • rijlessen voor een scootmobiel

Vergoeding eigen bijdrage Wmo

 • Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een (maximale) vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar
 • Als u via de gemeente Katwijk verzekerd bent voor de aanvullende verzekering voor minima bij Zorg en Zekerheid wordt (een deel van) de eigen bijdrage vergoed.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op www.hetcak.nl/wmo of contact opnemen met het CAK via 0800 1925.