Eigen bijdrage Wmo

 • Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening, dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • De eigen bijdrage is maximaal € 19 per maand
 • De eigen bijdrage geldt voor iedereen ouder dan 18 jaar met als uitzondering: mensen die getrouwd zijn of een partner hebben, en waarvan er minimaal één nog geen 66 jaar en 4 maanden is (AOW-leeftijd)
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) schrijft deze per maand van uw rekening af
 • Door een technisch probleem bij het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden verstuurt het CAK aan klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.
 • In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.
 • Ons advies aan u is om geld te reserveren (leg 19 euro per maand opzij) als aan u een eigen bijdrage is opgelegd. Op deze manier kunt u de (verlate) factuur van het CAK voldoen.
 • Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.
 • Meer informatie over de Wmo 2020 is op www.hetcak.nl/wmo2020 te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Bij vragen over uw factuur belt u zelf met het CAK, tel. 0800 1925.

Geen eigen bijdrage Wmo

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 • een rolstoel
 • een verhuiskostenvergoeding
 • een voorziening in gezamenlijke ruimtes van wooncomplexen, bijvoorbeeld een elektrische deuropener bij de voordeur van een appartementencomplex
 • de regiotaxi
 • de vergoeding voor vervoer per (rolstoel-)taxi en auto
 • een voorziening voor iemand jonger dan 18 jaar;
  voor woningaanpassingen voor kinderen wordt wél een eigen bijdrage berekend
 • onderhoud traplift en deuropeners
 • rijlessen voor een scootmobiel

Vergoeding eigen bijdrage Wmo

 • Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een (maximale) vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar
 • Als u via de gemeente Katwijk verzekerd bent voor de aanvullende verzekering voor minima bij Zorg en Zekerheid wordt (een deel van) de eigen bijdrage vergoed.

 • Voor vragen over de hoogte van de eigen bijdrage belt u met het CAK, tel. 0800 1925
 • Voor vragen over de Wmo neemt u contact op met de gemeente, tel. (071) 406 50 00, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.