Eigen bijdrage Wmo

 • Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening, dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • De eigen bijdrage is maximaal € 19 per maand
 • De eigen bijdrage geldt voor iedereen ouder dan 18 jaar met als uitzondering: mensen die getrouwd zijn of een partner hebben, en waarvan er minimaal één nog geen 66 jaar en 4 maanden is (AOW-leeftijd)
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) schrijft deze per maand van uw rekening af
 • Bij vragen over uw factuur belt u zelf met het CAK, tel. 0800 1925.

Geen eigen bijdrage Wmo

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 • een rolstoel
 • een verhuiskostenvergoeding
 • een voorziening in gezamenlijke ruimtes van wooncomplexen, bijvoorbeeld een elektrische deuropener bij de voordeur van een appartementencomplex
 • de regiotaxi
 • de vergoeding voor vervoer per (rolstoel-)taxi en auto
 • een voorziening voor iemand jonger dan 18 jaar;
  voor woningaanpassingen voor kinderen wordt wél een eigen bijdrage berekend
 • onderhoud traplift en deuropeners
 • rijlessen voor een scootmobiel

Vergoeding eigen bijdrage Wmo

 • Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een (maximale) vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar
 • Als u via de gemeente Katwijk verzekerd bent voor de aanvullende verzekering voor minima bij Zorg en Zekerheid wordt (een deel van) de eigen bijdrage vergoed.