Wonen en huishouden

Als u ziek bent, ouder wordt of een beperking heeft, kan zelfstandig wonen moeilijker worden. Als u toch graag op uzelf wilt blijven wonen, is er met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals veel mogelijk. Bijvoorbeeld door een aanpassing in uw huis met bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een douchestoel of tillift. Maar misschien is het al genoeg als iemand komt helpen bij het huishouden.

Zoekt  u hulp om zelfstandig te blijven wonen? Het Wijkteam van de gemeente kan helpen bij:

  • Aanpassingen en voorzieningen in uw huis,
  • Onderzoek naar welke vorm van wonen passend is als er sprake is van een beperking
  • Ondersteuning bij het zoeken naar passende vormen van wonen met inzet van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Contact

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning? Neem dan contact op met het Wijkteam.

Contact met het Wijkteam

U kunt telefonisch vragen om een afspraak via het algemene nummer van de gemeente (071 406 5000), bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen neemt iemand van het Wijkteam contact met u op.