Vervoer

Vervoer zorgt ervoor dat u zich kunt verplaatsen. Om boodschappen te doen, kinderen naar school te brengen of familie en bekenden te bezoeken. Heeft u een lichamelijke of verstandelijke beperking die dat lastig maakt? En wilt u toch bij iemand op bezoek of een dagje uit? Dan heeft u misschien recht op maatwerk met inzet van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Katwijk Rijd(t) Mee

Voor iedereen die actief mee wil doen aan de samenleving is er Katwijk Rijd(t) Mee. Vervoer vóór en dóór inwoners van Katwijk. U krijgt korting met een vervoersvoorziening van de Wmo, zoals bijvoorbeeld een indicatie voor de Regiotaxi of een scootmobiel. U kunt ook zonder verwijzing gebruik maken van Katwijk Rijd(t) Mee.

Rit bestellen? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar (071) 303 12 80. Per e-mail ook bereikbaar via katwijkrijdtmee@welzijnskwartier.nl.

Meer informatie over Katwijk Rijd(t) Mee is te vinden op de website.

De volgende onderdelen vallen hieronder:

 • De Wijkhopper 
 • ANWB-automaatje
 • Fietsmaatje

Regiotaxi

Met Regiotaxi Holland Rijnland reist u per taxi in de regio. U vraagt het vervoer met de Regiotaxi aan met een melding Wmo. Met een Wmo-vervoersindicatie reist u met een speciaal tarief binnen 5 zones. Uw rolstoel kan mee.

Valys

Valys kunt u gebruiken voor ritten van meer dan 6 zones.

 • Valystaxi's halen u thuis op en kunnen u:
  • naar bijvoorbeeld het station brengen en op een volgend station weer ophalen
  • van deur tot deur tot deur brengen
 • Om gebruik te maken van Valys heeft u een Valyspas nodig. Die vraagt u aan via de website

Valys is er voor iedereen die:

 • vanuit de Wmo recht heeft op vervoer
 • vanuit de Wmo recht heeft op een rolstoel of scootmobiel
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente heeft
 • een ov-begeleidingskaart heeft

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een regeling bij de gemeente waarmee u een vergoeding kunt aanvragen voor de vervoerskosten van en naar school van uw kind. U kunt mogelijk aanspraak maken op leerlingenvervoer als uw kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school kan reizen, of de school van uw levensovertuiging ver van uw woning ligt. Het gaat om vervoer tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school die past bij het niveau en de beperking of stoornis van uw kind en aansluit bij uw geloof.

Lees meer over leerlingenvervoer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning met vervoer? Neem contact op met het Wijkteam. Een  afspraak bij het Wijkteam kost u niets. U kunt telefonisch vragen om een afspraak via het algemene nummer van de gemeente (071) 406 50 00, bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen neemt iemand van het wijkteam contact met u op.

Contact met het Wijkteam