Leerlingenvervoer

 • U kunt mogelijk aanspraak maken op leerlingenvervoer als:
  • uw kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school kan reizen, of
  • de school van uw levensovertuiging ver van uw woning ligt.
 • Het gaat om vervoer tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school die past bij het niveau en de beperking of stoornis van uw kind en aansluit bij uw geloof
 • De bijdrage is voor vervoer per (brom)fiets, openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer
 • In sommige gevallen worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

Nieuwe verordening per 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 is de gemeente bezig om een nieuwe verordening Leerlingenvervoer vast te stellen. Bij deze nieuwe verordening wordt aangesloten op de Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer die de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) heeft opgesteld. Afhankelijk van uw situatie en het moment van ingaan van de nieuwe verordening kan dit gevolgen hebben voor uw aanvraag.  

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Wat heeft u nodig?

U moet met de aanvraag één of meerdere bijlagen meesturen:

 • schoolverklaring (pdf, 14.57 KB) met een gemotiveerd vervoersadvies als aangepast vervoer nodig is
 • een verklaring over de lichamelijke, psychische, zintuigelijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte van uw kind (alleen als aangepast vervoer nodig is) 
 • inkomensverklaring 2019 als uw inkomen lager dan € 27.900 is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (cluster 4) bezoekt. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingtelefoon, tel. 0800 0543.

Let op!

 • Uw kind moet in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg wonen
 • U kunt een aanvraag doen voor dit of het komend schooljaar; u doet dit elk jaar opnieuw
 • U ontvangt binnen 8-12 weken een brief van de gemeente met de beslissing
 • U krijgt geen vergoeding voor vervoer naar naschoolse opvang
 • Meld uw wijzigingen op tijd bij de gemeente.

Eigen bijdrage

 • Gaat uw kind naar de basisschool of een speciale school voor basisonderwijs? Dan betaalt u een eigen bijdrage
 • De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen
 • De eigen bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 346,50 bij een verzamelinkomen hoger dan € 27.900, in het peiljaar 2019

Zie ook