Leerlingenvervoer

 • Leerlingenvervoer is een ondersteuning vanuit de gemeente om uw kind van huis naar school te brengen.
 • Leerlingenvervoer is voor kinderen op de basisschool of op het speciaal (basis)onderwijs en in sommige gevallen het voorgezet (speciaal) onderwijs.
 • Een bijdrage aan vervoer tussen huis en school in de vorm van een kilometervergoeding, ov-kaart, fiets, etc.
 • Een taxi tussen huis en school
 • Een eventuele bijdrage om met een begeleider naar school te reizen 
 • Een gratis training om zelfstandig naar school te leren reizen, via MEE Op Weg.

Lukt het niet om uw kind dagelijks van huis naar school te brengen? Leerlingenvervoer kan u daar op verschillende manieren mee helpen: bijvoorbeeld een kilometervergoeding, ov-kaart, een taxi en/of begeleiding. Wist u dat er trainingen zijn om te leren om aan het verkeer deel te nemen? Zo leert uw kind zelf naar school te reizen.

Inloggen met DigiD Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Wanneer kan ik leerlingenvervoer aanvragen?

 • Als uw kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school kan reizen.
 • Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school ver van uw huis ligt.
 • Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school van uw levensovertuiging ver van uw woning ligt.

Het gaat om vervoer tussen de woning van uw kind en de school die het dichtst bij huis is ligt en waar uw kind naartoe kan gaan. We kijken altijd naar uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Let op: op het voortgezet onderwijs kan uw kind alleen gebruikmaken van Leerlingenvervoer als de noodzaak medisch is vastgesteld en uw kind niet zelfstandig kan reizen.

Schoolsoort Afstand
Basisschool 6 km of verder
Speciale school voor basisonderwijs 4 km of verder
Speciaal onderwijs (onder Wet op de Expertisecentra) 4 km of verder
Voortgezet onderwijs geen eis voor de afstand. Alleen als de noodzaak medisch is vastgesteld en uw kind niet zelfstandig kan reizen.
Indien uw kind een handicap heeft, dan gelden deze afstandseisen niet.

Welke mogelijkheden zijn er voor u en uw kind?

Als u uw kind naar school wilt brengen met de (brom)fiets, het openbaar vervoer of eigen vervoer, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen.

We vinden het belangrijk dat iedere leerling (met een beperking) zo veel mogelijk leert om zelfstandig te zijn. Hier hoort reizen ook bij. U kunt u een bijdrage krijgen die de kosten dekt. Deze is bedoeld voor openbaar vervoer, een fiets of ander vervoer.

Hulp bij zelf naar school reizen

Veel kinderen kunnen leren om zelf naar school te reizen, maar hebben daar wel hulp bij nodig. Dat kunt u zelf doen door bijvoorbeeld samen te reizen met het openbaar vervoer of te fietsen naar school. Als u het fijn vindt om hierbij ondersteuning te krijgen, kunt u terecht bij MEE Op Weg.

Hiervoor zijn twee verschillende opties:

 • Kan uw kind wel onder begeleiding reizen? Dan kunt een vergoeding krijgen voor een begeleider die met uw kind mee naar school reist, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer.
 • U kunt een vergoeding in de vorm van aangepast vervoer krijgen. Uw kind reist dan samen met andere kinderen in een taxibusje naar school. Ook dit kan met begeleiding als dit nodig is. Deze begeleiding regelt u dan zelf.

Leerlingenvervoer aanvragen

Zorg ervoor dat u vóór 1 mei een volledig ingevulde aanvraag instuurt voor het komende schooljaar. Als u uw aanvraag indient in juli of augustus, kunnen we geen garantie geven dat uw kind in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar gebruik kan maken van aangepast vervoer. Dit omdat de routeplanning vanaf juli gemaakt wordt en na de tweede week van september pas weer kan worden aangepast. Totdat u bericht krijgt over de startdatum, moet u helaas zelf voor een alternatief zorgen. Na de aanvraag ontvangt u binnen 8-12 weken een brief van de gemeente met de beslissing.

 • Een inkomensverklaring over 2022 als uw (totale) inkomen lager is dan € 28.800. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingtelefoon via (0800) 0543.
 • Alleen bij vervoer per taxi: een verklaring van de lichamelijke, psychische, zintuigelijk en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte van uw kind.

 • Uw kind moet in de gemeente Katwijk wonen.
 • U kunt geen vergoeding krijgen voor vervoer naar naschoolse opvang.
 • U kunt een aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar, dit moet elk jaar opnieuw.
 • Doe tijdig de aanvraag, zodat u het leerlingenvervoer krijgt zodra u het nodig hebt.
 • Meld eventuele wijzigingen op tijd bij de gemeente.

Gaat uw kind naar de basisschool of een speciale school voor basisonderwijs? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is € 433,13 bij een (totaal) inkomen in 2022 van hoger dan € 29.700. Als u geen inkomen wilt opgeven, maken wij zelf een berekening.

Meer informatie

Samen met de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben we de klankbordgroep leerlingenvervoer opgericht. Dit is een groep ouders die samen met ons nadenkt over vraagstukken in het leerlingenvervoer. Wilt u met ons meedenken? Stuur dan een e-mail naar klankbord-leerlingenvervoer@katwijk.nl