Formulierenbrigade

De formulierenbrigade:

  • helpt u bij het invullen van formulieren
  • helpt u bij uw administratie
  • kijkt samen met u of u recht heeft op voorzieningen zoals zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand.

Langskomen?

Tot nader order is er alleen spreekuur op de bibliotheek aan de Hoorneslaan 297 te Katwijk op de volgende dagen:

  • Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
  • Donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Wat moet u meenemen?

Van u en/of van uw partner:

  • geldig legitimatiebewijs
  • laatste salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie
  • laatste 3 afschriften van alle bank- of spaarrekeningen

Huisbezoek

Incidenteel is een huisbezoek mogelijk. U belt hiervoor naar 071-4065000.