Woningaanpassingen

 • Heeft u een lichamelijke beperking?
 • Moet uw woning aangepast worden om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
 • Misschien heeft u recht op een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente.

U kunt op 2 manieren een woningaanpassing laten doen:

 • De gemeente regelt dat uw woning wordt aangepast
  • Dit gebeurt 'in natura': er komt geen geld aan te pas
  • U leent of wordt eigenaar van deze voorziening
  • De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met leveranciers
  • De gemeente betaalt ook de eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering
    
 • U ontvangt een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf uw woning laat aanpassen
  • Dit geldbedrag betalen aan u uit op basis van een overzicht van de door u gemaakte kosten
  • U kunt zelf een bedrijf uitzoeken dat de woningaanpassing uitvoert
  • De hoogte van het pgb is gelijk aan de kosten die de gemeente zou hebben gemaakt als de woningaanpassing in natura zou worden gedaan.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
 • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam van de gemeente binnen 10 werkdagen contact met u op. Vanwege drukte kan het langer duren voordat er contact met u wordt opgenomen. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.
 • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via (071) 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)