Woningaanpassingen

 • Heeft u een lichamelijke beperking?
 • Moet uw woning aangepast worden om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
 • Misschien heeft u recht op een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente.

U kunt op 2 manieren een woningaanpassing laten doen:

 • De gemeente regelt dat uw woning wordt aangepast
  • Dit gebeurt 'in natura': er komt geen geld aan te pas
  • U leent of wordt eigenaar van deze voorziening
  • De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met leveranciers
  • De gemeente betaalt ook de eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering
    
 • U ontvangt een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf uw woning laat aanpassen
  • Dit geldbedrag betalen aan u uit op basis van een overzicht van de door u gemaakte kosten
  • U kunt zelf een bedrijf uitzoeken dat de woningaanpassing uitvoert
  • De hoogte van het pgb is gelijk aan de kosten die de gemeente zou hebben gemaakt als de woningaanpassing in natura zou worden gedaan.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
 • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam binnen 10 werkdagen contact met u op. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen, dit kan vanwege drukte soms wat langer duren. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Vaak is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen met een consulent van de gemeente naar een geschikte oplossing. Wanneer de uitkomst is dat u professionele hulp nodig heeft, moet u er rekening mee houden dat het op dit moment ongeveer 6 tot 12 weken duurt voordat er hulp geleverd kan worden.
 • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 071 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor(CAK)

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen.