Begeleiding

Vanuit de Wmo kunt u  persoonlijke begeleiding in huis of dagbesteding krijgen voor bijvoorbeeld:

 • Het opbouwen van contacten
 • Het organiseren van uw administratie
 • Het voorkomen van schulden
 • Het onderhouden van contact met bijvoorbeeld de Belastingdienst en uw zorgverzekering
 • Het zinvol invullen van of structuur aanbrengen in uw dag; denk bijvoorbeeld aan dagbesteding
 • Het leren omgaan met beperkingen en het inzetten van uw sterke kanten
 • Uw persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld begeleiding bij het douchen, gezond eten of het innemen van medicijnen.

U kunt op 2 manieren begeleiding/dagbesteding krijgen:

 • De gemeente regelt begeleiding/dagbesteding voor u:
 • U regelt zelf begeleiding/dagbesteding en betaalt dit met uw persoonsgebonden budget (pgb)
  • De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding/dagbesteding kunt regelen
  • Dit geldbedrag betalen we uit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • U kunt zelf een organisatie of persoon uitkiezen die begeleiding/dagbesteding levert
  • Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden
  • Dit doet u door een zorgovereenkomst op te stellen met uw zorgverlener. Het formulier voor deze overeenkomst vraagt u aan bij De Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw zorgverlener declareert de gemaakte kosten vervolgens bij de SVB.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
 • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam binnen 10 werkdagen contact met u op. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen, dit kan vanwege drukte soms wat langer duren. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Vaak is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen met een consulent van de gemeente naar een geschikte oplossing. Wanneer de uitkomst is dat u professionele hulp nodig heeft, moet u er rekening mee houden dat het op dit moment ongeveer 6 tot 12 weken duurt voordat er hulp geleverd kan worden.
 • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 071 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor(CAK)

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen.