Begeleiding

Vanuit de Wmo kunt u  persoonlijke begeleiding in huis of dagbesteding krijgen voor bijvoorbeeld:

 • Het opbouwen van contacten
 • Het organiseren van uw administratie
 • Het voorkomen van schulden
 • Het onderhouden van contact met bijvoorbeeld de Belastingdienst en uw zorgverzekering
 • Het zinvol invullen van of structuur aanbrengen in uw dag; denk bijvoorbeeld aan dagbesteding
 • Het leren omgaan met beperkingen en het inzetten van uw sterke kanten
 • Uw persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld begeleiding bij het douchen, gezond eten of het innemen van medicijnen.

U kunt op 2 manieren begeleiding/dagbesteding krijgen:

 • De gemeente regelt begeleiding/dagbesteding voor u:
 • U regelt zelf begeleiding/dagbesteding en betaalt dit met uw persoonsgebonden budget (pgb)
  • De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding/dagbesteding kunt regelen
  • Dit geldbedrag betalen we uit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • U kunt zelf een organisatie of persoon uitkiezen die begeleiding/dagbesteding levert
  • Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden
  • Dit doet u door een zorgovereenkomst op te stellen met uw zorgverlener. Het formulier voor deze overeenkomst vraagt u aan bij De Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw zorgverlener declareert de gemaakte kosten vervolgens bij de SVB.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
 • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam van de gemeente binnen 10 werkdagen contact met u op. Vanwege drukte kan het langer duren voordat er contact met u wordt opgenomen. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.
 • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via (071) 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)