Hulp bij het huishouden

 • Kunt u het huishouden zelf niet meer doen?
 • Kan niemand in uw omgeving u helpen? Bijvoorbeeld familie, buren of vrienden?
 • Dan heeft u misschien recht op een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente die u helpt bij:
  • opruimen en schoonmaken
  • het verzorgen van de was
  • de bedden opmaken
  • maaltijden bereiden en/of opwarmen
  • de opvang en verzorging van jonge kinderen
  • het aanleren van het doen van het huishouden.

U kunt op 2 manieren hulp bij het huishouden krijgen:

 • De gemeente regelt het voor u; dit gebeurt zonder tussenkomst van geld
 • U regelt zelf hulp bij het huishouden en betaalt dit met uw persoonsgebonden budget (pgb)
  • De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf hulp bij het huishouden kunt regelen
  • Dit geldbedrag betalen we uit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • U kunt zelf een organisatie of persoon uitkiezen die hulp bij het huishouden levert
  • Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden
  • Dit doet u door een zorgovereenkomst op te stellen met uw zorgverlener. Het formulier voor deze overeenkomst vraagt u aan bij De Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw zorgverlener declareert de gemaakte kosten vervolgens bij de SVB.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
 • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam van de gemeente binnen 10 werkdagen contact met u op. Vanwege drukte kan het langer duren voordat er contact met u wordt opgenomen. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.
 • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via (071) 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)