Persoonsgegevens

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of voorziening aan, dan verzamelen en bewaren wij de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Hieronder leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Katwijk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • datum huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap
 • kenteken.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende bijzondere persoonsgegevens

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • nationaliteit
 • verblijfsstatus
 • financiĆ«le informatie.

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn:
  • toestemming
  • overeenkomst
  • wettelijke verplichting
  • vitaal belang
  • publiekrechtelijke taak
 • verzenden nieuwsbrieven en/of reclame
 • contact via de telefoon
 • informeren over het wijzigen van diensten.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Katwijk kunt u vinden in het register van verwerkingen. (pdf, 464 KB)

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Deze voorkeuren worden later weer opgevraagd als u de website opnieuw bezoekt. Deze website maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 1. Functionele cookies
  Cookies die nodig zijn om de site goed te kunnen bezoeken. Zo onthoudt uw computer de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies voor statistieken
  De gemeente maakt gebruik van webstatistieken. Zo kijken we naar welke pagina's (veel) worden bezocht en welke woorden bezoekers gebruiken bij het zoeken naar informatie op de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

De gemeente bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen waar te maken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: de gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • contact via de telefoon: bewaartermijn is afhankelijk van waar het contact over gaat
 • verzenden nieuwsbrieven en/of reclame: e-mailadres wordt bewaard totdat u zichzelf afmeldt
 • informeren of wijzigingen van diensten: e-mailadres wordt bewaard totdat u zichzelf afmeldt.

Gemeente Katwijk geeft uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gemeente Katwijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, volgens de geldende gemeente beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?
 • recht op het kunnen bekijken van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan door de gemeente
 • recht op het aanpassen, aanvullen, verwijderen of afschermen van uw gegevens als dat nodig is (en wettelijk mag)
 • recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens de gemeente Katwijk van u heeft? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt uw verzoek online of per brief indienen. De gemeente reageert daarop binnen 4 weken. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens:

 • aan te vullen
 • te verbeteren
 • of te verwijderen als dat wettelijk is toegestaan.

Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt en wat de reden hiervan is. Ook op dit verzoek reageert de gemeente in ieder geval binnen 4 weken.
Let op: het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.

 • Online verzoek indienen (DigiD vereist)
   
 • Stuur uw brief naar:
  Gemeente Katwijk
  Afdeling Bedrijfsvoering, Team JZBK
  Postbus 589
  2220 AN Katwijk

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat.

Hebt u een datalek ontdekt?

Hebt u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via onderstaand e-mailadres:

Na het versturen ondernemen wij direct actie om het datalek te onderzoeken.

Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente Katwijk, mevrouw A.M. Blufpand via:

Aanvullende informatie over hoe wij binnen de gemeente met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid. (pdf, 241 KB)

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 17 mei 2018.