Persoonsgegevens

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of voorziening aan, dan verzamelen en bewaren wij de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Hieronder leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Katwijk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • burgerservicenummer (BSN)
  • datum huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap
  • kenteken.