Woningaanpassingen

 • Heeft u een lichamelijke beperking?
 • Moet uw woning aangepast worden om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
 • Misschien komt u in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente.

U kunt op 2 manieren een woningaanpassing laten doen:

 • De gemeente regelt dat uw woning aangepast wordt door een van onze leveranciers (in natura)
  • Deze voorziening leent u of wordt uw eigendom
  • De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de leveranciers
  • De gemeente betaalt ook de eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering
 • U ontvangt een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf uw woning laat aanpassen
  • Dit geldbedrag betalen we op basis van declaratie aan u uit
  • U kunt zelf een bedrijf uitzoeken dat de woningaanpassing uitvoert
  • De hoogte van het pgb wordt vastgesteld op basis van de kosten die de gemeente zou hebben wanneer de woningaanpassing in natura zou worden verstrekt.

Aanmelden Wmo

 • Wilt u weten of u in aanmerking komt?
 • Vul het meldingsformulier Wmo (DigiD) in. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en welke ondersteuning u nodig heeft
 • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u op. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing
 • Neem contact op met het Samenlevingsloket voor meer informatie.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

 • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
 • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
 • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Gebruik de rekenhulp om te bereken wat ongeveer uw eigen bijdrage wordt
 • Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK én een inwonersbijdrage aan de aanbieder huishoudelijke hulp.