Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. Bijzondere bijstand is ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • U in de gemeente Katwijk woont
  • U een laag inkomen heeft en niet meer vermogen heeft dan is geregeld in de Participatiewet
  • U bijzondere bijzondere kosten heeft die u niet kunt betalen, maar die wel nodig zijn
  • De kosten nergens anders (volledig) worden vergoed, zoals via de zorgverzekering
  • U heeft gekozen voor de goedkoopste mogelijkheid
  • U eerst bijzondere bijstand aanvraagt voordat u de kosten maakt
  • Voor sommige uitgaven moet u geld opzij zetten; als dat niet lukt, kan er soms een lening worden verstrekt.

Formulierenbrigade en het Wijkteam

  • Vindt u het moeilijk om een formulier in te vullen? De formulierenbrigade helpt u.
  • De collega's van het Wijkteam beantwoorden uw vragen over bijzondere bijstand, zorg, welzijn, werk en inkomen.