Vergoeding ID-kaart, uittreksels en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Heeft u langer dan 1 jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor vergoeding van de kosten van deze producten van de gemeente:

  • Nederlandse identiteitskaart
  • uittreksel Basisadministratie Personen (BRP)
  • afschrift burgerlijke stand
  • verklaring omtrent het gedrag (vog)
  • kosten voor bijbehorende pasfoto's die nodig zijn voor een van bovenstaande producten
Inloggen met DigiD Vergoeding ID/uittreksel/VOG aanvragen