Vergoeding kosten minderjarige kinderen

Is uw inkomen maximaal 120 % van het bijstandsniveau? Dan kunt u gebruik maken van deze regelingen:

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders niet voldoende geld hebben. Via Stichting Leergeld kunnen ouders de volgende voorzieningen aanvragen:

 • computer of laptop
 • fiets
 • jarige Job verjaardagsbox
 • kindpas
 • schoolspullenpas

Let op: vanaf 2023 vraagt u de kindpas en de schoolspullenpas aan tussen 1 januari en 31 oktober.

Doe Mee!

De Doe Mee! regeling is voor alle inwoners met een laag inkomen. Dus voor jong en oud. U kunt een tegemoetkoming voor de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. U kiest zelf wat u wilt doen. Zoals lid zijn van een sportclub, naar het zwembad, het volgen van een cursus of activiteit in het buurthuis, of een van de andere activiteiten. U kunt één keer per kalenderjaar de Doe Mee! regeling aanvragen. De kosten van een lidmaatschap, abonnement of kaartje voor sport en andere activiteiten kunt u het hele jaar declareren.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Nederland

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur Nederland betaalt het lidmaatschap of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
 • De vergoeding voor sport is maximaal € 225 per jaar, inclusief eventuele attributen en/of kleding.
 • De vergoeding voor cultuur is maximaal € 450 per jaar, inclusief eventuele attributen en/of kleding.
 • De vergoeding wordt rechtstreeks aan de vereniging of culturele instelling betaald.
 • Voor kleding en materiaal ontvangt u waardebonnen.

Aanmelden

 • Professionals die betrokken zijn bij de scholing en begeleiding van uw kind (leraren, jeugdhulpverleners, artsen, buurtwerkers, maatschappelijk werkers) kunnen uw kind aanmelden
 • Uw kind kan ook via het Wijkteam van de gemeente aangemeld worden
 • Sportservice Zuid-Holland handelt uw aanvraag af, betaalt de bijdrage aan de vereniging en verstuurt waardebonnen voor kleding en materiaal.

Voorwaarden

 • Uw kind woont in de gemeente Katwijk
 • Uw kind is tussen 0 en 18 jaar oud
 • U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • Uw kind doet aan georganiseerde sport en cultuur.

Speciale regeling voor zwemles

 • Uw kind kan leren zwemmen bij Sportbedrijf Katwijk Aquamar
 • Hiervoor vraagt u een vergoeding voor 2 jaar aan
 • Het maximum bedrag dat u hiervoor kunt aanvragen is € 825
 • Uw kind mag blijven zwemmen totdat het diploma is behaald, ook nadat het hele bedrag is besteed
 • Vanaf de startdatum van de aanvraag kunt u 2 jaar lang geen nieuwe aanvraag voor het Jeugdfonds of zwemles indienen.