Geldzaken

Heeft u geldzorgen of bent u daar bang voor? Kunt u moeilijk rondkomen? Er zijn verschillende organisaties en regelingen die u kunnen helpen bij:

  • het inzicht krijgen in uw financiën
  • het zelf leren bijhouden van inkomsten en uitgaven
  • ondersteuning bij een laag inkomen
  • het aanpakken van schulden
  • het aanvragen van vergoedingen en toeslagen.

Laag inkomen

Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt (tot 130% van het sociaal minimum), noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.

Jongeren Perspectief Fonds

Via het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) krijgen jongeren uit de gemeente Katwijk professionele hulp bij schulden en geldzorgen. Met persoonlijke begeleiding, trainingen en advies helpen we hen om hun schulden af te lossen en hun geldzaken op orde te krijgen.

Broodnodig

Broodnodig is onderdeel van het Wijkteam. Bij Broodnodig kunt u gratis geholpen worden bij financiële problemen en schulden. We kijken samen met u wat er nodig is en welke hulp bij u past. U kunt Broodnodig bereiken via wijkteam@katwijk.nl of 071 406 50 00.

Grip op de Knip Katwijk

Grip op de Knip Katwijk is een vrijwilligersorganisatie die u kan helpen bij het opstellen van budgetten en het op orde brengen van uw administratie. Grip op de Knip Katwijk helpt ook bij het oplossen van eenvoudige achterstanden en kunnen ondersteuning met schuldhulpbemiddeling.

Budget Informatie Punt

Bij het Budget Informatie Punt (BIP) kunt u terecht voor informatie en advies over allerlei geldzaken. Ze helpen u inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven en bieden ondersteuning bij betalingsregelingen en inkomensondersteunende maatregelen.

Geldfit

Geldfit helpt u inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Dit doen ze met vrijblijvend advies, gratis tests en door u in contact te brengen met organisaties die u verder kunnen helpen. Contact opnemen met Geldfit kan anoniem via 0800 8115.

Startpunt Geldzaken

Wilt u gratis financiële tips om rond te komen of geld te besparen? Maak dan een geldplan op de website van Startpunt Geldzaken. De geldplannen zijn gemaakt voor verschillende typen huishoudens, leeftijden en inkomens.

Bereken Uw Recht

Via Bereken Uw Recht kunt u bekijken op welke landelijke toeslagen, tegemoetkomingen en heffingskortingen u recht heeft. Het gaat om kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of heffingskortingen. U kunt hier ook kijken voor regelingen van de gemeente

Regelingen en toeslagen

Heeft u een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen en toeslagen waar u gebruik van kunt maken. De formulierenbrigade van de gemeente Katwijk kan u helpen met het invullen van een van deze aanvragen.

Voedselbank Katwijk

De Voedselbank Katwijk verstrekt gratis voedselpakketten aan mensen die dit nodig hebben. Daarnaast kunt u bij De Voedselbank terecht voor een bezoek aan de kapper en voor (tweedehands) kleding.

De Voorraadkast

De Voorraadkast stelt boodschappen beschikbaar voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. De Voorraadkast heeft diverse dagelijkse boodschappen op voorraad. Binnen een week staat er een volle boodschappentas voor u klaar.

Energietoeslag

Huishoudens met een laag/midden inkomen ontvangen een energietoeslag van € 1.300. De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. De hoofdhuurder of eigenaar van de woning vraagt de toeslag aan. Ook uitwonende studenten met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag aanvragen.

Kadokaart duurzaam witgoed

Voor inwoners van de gemeente Katwijk met een laag inkomen en weinig spaargeld is er een kadokaart duurzaam witgoed. Met de kadokaart van € 500 kunt u uw oude koelkast, vriezer, koel-vriescombinatie of wasmachine omruilen voor een energiezuiniger apparaat.

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage voor ouders van wie de kinderen opvang nodig hebben door een geregistreerd kinderopvangcentrum omdat u en uw partner werken.

Aanvulling op kinderopvangtoeslag (bijzondere bijstand)

Gaat uw kind naar de (geregistreerde) kinderopvang of een gastouder? De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst vergoed niet alle kosten van kinderopvang. U kunt een aanvulling op kinderopvangtoeslag aanvragen. Die aanvulling vult de kinderopvangtoeslag aan tot 100% van de kosten van kinderopvang.

Kinderopvang in verband met een sociaal-medische indicatie

Soms kunt u geen beroep doen op de Wet Kinderopvang, bijvoorbeeld omdat u geen werk heeft. Toch kan het voor u noodzakelijk zijn dat uw kind naar kinderopvang gaat. Bijvoorbeeld als u om medische of sociale redenen niet in staat bent voor uw kind(eren) te zorgen. U kunt hier een gemeentelijke bijdrage voor aanvragen via het Wijkteam.

Menstruatie uitgiftepunt in de buurt 

Stichting De Roze Hulp heeft in de gemeente een aantal plekken gemaakt waar meisjes en vrouwen gratis menstruatieproducten kunnen krijgen. De producten worden in (MUP)-kasten geplaatst die worden gevuld met spullen die gedoneerd zijn. Deze kasten zijn bedoeld voor meisjes en vrouwen die (tijdelijk) geen geld hebben om deze producten zelf te kopen. Als u wilt weten waar de kasten bij u in de buurt staan, bekijk dan de kaart.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met voorzieningen zoals een laptop, fiets, schoolspullenpas en kindpas. Ook is de verjaardagsbox van Jarige Job via Stichting Leergeld aan te vragen. Let op: vanaf 2023 vraagt u de kindpas en de schoolspullenpas aan tussen 1 januari en 31 oktober.

Individuele studietoeslag (IST)

Ontvang je studiefinanciering maar kan je door je beperking geen bijbaantje naast de studie hebben? Dan is Individuele studietoeslag mogelijk. Je kunt deze regeling aanvragen als je vanwege een structurele medische beperking naast je studie geen inkomsten kan verwerven. Dit wordt beoordeeld volgens het medische advies van een specialist.

Doe Mee!

De Doe Mee! regeling is er voor jong en oud. Dus ook voor werkenden met een laag inkomen of huishoudens met een AOW-uitkering. U kunt een tegemoetkoming voor de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Zo vergoedt de gemeente Katwijk bijvoorbeeld de kosten voor het zwembad, de bioscoop of activiteiten bij het Welzijnskwartier.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen sporten en mee kunnen doen met culturele activiteiten. Zoals voetbal, muziekles of dansen. De regeling is er voor kinderen tot 18 jaar. U kunt een aanvraag doen via het Wijkteam of een andere intermediair.

Huurtoeslag (Belastingdienst)

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurlasten. Als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan de huur, kunt u voor huurtoeslag in aanmerking komen.

Individuele inkomenstoeslag

U kunt individuele inkomenstoeslag ontvangen als u de afgelopen 3 jaar een laag inkomen had. U kunt één keer per jaar een bijdrage aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Zorgtoeslag (Belastingdienst)

Zorgtoeslag is een bijdrage in de zorg- en ziektekosten. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt hangt af van uw inkomen.

Kindgebonden budget (Belastingdienst)

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen. Het ontvangen van kinderbijslag is een voorwaarde voor het krijgen van kindgebonden budget.

Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Hier kunt u met korting gebruik maken van een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

Bijzondere bijstand

Heeft u door bijzondere omstandigheden (extra) noodzakelijke kosten die niet vergoed worden? Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het aanvragen van een ID-kaart, medische kosten of leenbijstand. Soms is het mogelijk om daarvoor bijzondere bijstand te krijgen. De gemeente kijkt daarbij altijd naar uw persoonlijke situatie.

Let op: u vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u de uitgaven doet.

Vroegsignalering schulden

Een kleine betalingsachterstand kan soms een grote schuld worden. Wij werken samen met zorgverzekeraars, energiebedrijven, waterleveranciers en de woningbouwvereniging en verhuurders om ervoor te zorgen dat uw kleine schuld geen grote zorg wordt. In onderstaande video leggen we uit hoe we dat doen.

 

Het Wijkteam ontvangt van de organisaties waarmee we samenwerken alleen informatie over u als er een betaalachterstand is. Zij zoeken contact met u om hulp te bieden bij eventuele geldzorgen en andere problemen die ontstaan door schulden. Dat doen ze via email, brief, sms, telefonisch of via een huisbezoek. Het Wijkteam werkt volgens het privacyprotocol en de regels vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.