Studietoeslag

Volgt u een opleiding waarmee u recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)? En bent u daarnaast vanwege een medische beperking niet in staat om naast uw studie bij te verdienen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de studietoeslag.

U kunt een studietoeslag ontvangen voor maximaal 4 jaar. Voor het beoordelen of u door een medische beperking niet in staat bent om naast uw studie structureel bij te verdienen, vraagt de gemeente advies op bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Inloggen met DigiD Studietoeslag aanvragen

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Wijkteam van de gemeente:

  • 071 406 50 00

Meer hulp bij geldzaken

Naast de studietoeslag zijn er nog meer regelingen die eventueel van toepassing kunnen zijn op uw situatie. Ook zijn er instanties die u kunnen helpen met uw geldzaken. Bekijk het complete overzicht op de pagina Geldzaken.