Vergoedingen ziektekostenverzekering

 • De gemeente heeft een voordelige ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid in Leiden.
 • Als inwoner van Katwijk kunt u zich via de gemeente verzekeren voor uw ziektekosten als u een inkomen heeft t/m maximaal 120% van de bijstandsnorm.

U kunt zich op 3 manieren verzekeren:

 • basisverzekering + AV-Gemeente Basis: de AV-Gemeente Basis is voor inwoners met lage zorgkosten. De AV-Gemeente Basis kost hetzelfde als de basisverzekering en vergoedt daarnaast ziektekosten, zoals 9 behandelingen fysiotherapie, tandheelkunde tot maximaal €150,00 en 50% van de kosten van preventieve cursussen (met een maximum van €115,00).    
 • basisverzekering + AV-Gemeente Standaard: de AV-Gemeente Standaard vergoedt de meest gebruikelijke ziektekosten. Zoals 20 behandelingen fysiotherapie, tandheelkunde tot maximaal €300,00 en de eigen bijdrage van de Wmo/Wlz (met een maximum van €370,00)
 • basisverzekering + AV-Gemeente Top: de AV-Gemeente Top is de aanvullende verzekering met uitgebreidere dekking dan de Standaard AV. Vergoedingen zijn onder andere 30 behandelingen fysiotherapie, tandheelkunde tot maximaal €600,00, volledige gebitssanering door de tandarts tot €1.500,00 en de eigen bijdrage van de Wmo/Wlz (met een maximum van €370,00).

De AV-gemeente Basis, Standaard en Top hebben een uitgebreidere dekking tegen ziektekosten, dan wanneer u deze verzekeringen zelf afsluit. Meer informatie over deze verzekeringen vindt u www.gezondverzekerd.nl.

Premie ziektekostenverzekering minima 2024

  AV-gemeente Basis AV-gemeente Standaard AV-gemeente Top  
u betaalt per maand € 147,95 € 165,90 € 184,60  

Aanmelden ziektekostenverzekering minima

 • U meldt zich aan via www.gezondverzekerd.nl
 • Als u hulp nodig hebt met het online aanmelden, neem dan contact op met de formulierenbrigade
 • Als u zich liever per brief aanmeldt, neem dan contact op met het Wijkteam via tel. 071 406 50 00
 • Voor advies over de beste ziektekostenverzekering voor u neemt u contact op met Zorg en Zekerheid.

Vergoeding via bijzondere bijstand

 • Als u een inkomen heeft t/m 120% van de bijstandsnorm en u bent niet collectief verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u een vergoeding bijzondere bijstand aanvragen
 • Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding van € 12,00, € 18,00 of € 23,00 per maand per persoon.
Hulpvraag melden Bijstand aanvullende ziektekosten (pdf, 502 KB)