Vergoedingen ziektekostenverzekering

 • De gemeente heeft een voordelige ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid in Leiden.
 • Als inwoner van Katwijk kunt u zich via de gemeente verzekeren voor uw ziektekosten als u een inkomen heeft t/m maximaal 120% van de bijstandsnorm.

U kunt zich op 3 manieren verzekeren:

 • basisverzekering + AV-Gemeente Basis: de AV-Gemeente Basis is voor inwoners met lage zorgkosten. De AV-Gemeente Basis kost hetzelfde als de basisverzekering en vergoedt daarnaast ziektekosten, zoals 9 behandelingen fysiotherapie, tandheelkunde tot maximaal €150,00 en 50% van de kosten van preventieve cursussen.    
 • basisverzekering + AV-Gemeente Standaard: de AV-Gemeente Standaard vergoedt de meest gebruikelijke ziektekosten. Zoals 20 behandelingen fysiotherapie, tandheelkunde tot maximaal €230,00 en de eigen bijdrage van de Wmo/Wlz.
 • basisverzekering + AV-Gemeente Top: de AV-Gemeente Top is de aanvullende verzekering met uitgebreidere dekking dan de Standaard AV. Vergoedingen zijn onder andere 30 behandelingen fysiotherapie, tandheelkunde tot maximaal €500,00, volledige sanering tot €1500,00 en de eigen bijdrage van de Wmo/Wlz.

De AV-gemeente Basis, Standaard en Top hebben een uitgebreidere dekking tegen ziektekosten, dan wanneer u deze verzekeringen zelf afsluit. Meer informatie over deze verzekeringen vindt u op de website gezond verzekerd.

Premie ziektekostenverzekering minima

  AV-gemeente Basis AV-gemeente Standaard AV-gemeente Top  
u betaalt per maand € 123,36 € 141,89 € 162,09  

Aanmelden ziektekostenverzekering minima

 • U meldt zich aan via de website Gezond verzekerd
 • Als u hulp nodig hebt met het online aanmelden, neem dan contact op met de formulierenbrigade
 • Als u zich liever per brief aanmeldt, neem dan contact op met het Wijkteam via tel. (071) 406 50 00
 • Voor advies over de beste ziektekostenverzekering voor u neemt u contact op met Zorg & Zekerheid.

Vergoeding via bijzondere bijstand

 • Als u een inkomen heeft t/m 120% van de bijstandsnorm en u bent niet collectief verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u een vergoeding bijzondere bijstand aanvragen
 • Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding van € 11,66, € 15,00 of € 20,00 per maand per persoon.
Hulpvraag melden Bijstand aanvullende ziektekosten (pdf, 33 KB)