Bijstandsuitkering

 • U vraagt een bijstandsuitkering aan door te bellen met het Wijkteam, tel. 071 406 50 00
 • Een medewerker legt u uit hoe de aanvraag voor uw situatie verder gaat.

Voorwaarden

Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot een minimale grens. De voorwaarden om een bijstandsuitkering te ontvangen zijn:

 • U woont in de gemeente Katwijk
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als:
  • u uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert)
 • Het inkomen van u (en uw partner) mag niet hoger zijn dan de bijstandsnorm
 • Het eventuele vermogen van u (en uw partner) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens
 • U kunt geen andere uitkering krijgen, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering, doordat u bijvoorbeeld in de gevangenis zit
 • U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal of doet moeite om de Nederlandse taal beter te beheersen
 • U levert een tegenprestatie
 • U geeft op tijd veranderingen in uw situatie door.

Als u zich niet aan de regels houdt, kan uw uitkering worden verlaagd of krijgt u een boete.

Heeft u vragen? Bel dan met het Wijkteam, tel. 071 406 50 00.

Betaaldagen bijstandsuitkering 2024

Maand Datum
januari 31
februari 29
maart 28
april 30
mei 31
juni 28
juli 31
augustus 30
september 30
oktober 31
november 29
december 31

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

U moet zo snel mogelijk werk vinden en uw eigen inkomen verdienen. Daarom is het belangrijk dat u goed Nederlands spreekt, leest en schrijft. Het taalniveau A2 (groep 8 van de basisschool) is voldoende. U laat zien dat u de Nederlandse taal beheerst met bijvoorbeeld een:

 • diploma van een Nederlandstalige middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen
 • rapporten t/m groep 8 van de basisschool in Nederland
 • diploma van mbo, hbo of universiteit in Nederland of Vlaanderen
 • diploma van een opleiding Nederlands in het buitenland
 • diploma inburgering op A2-niveau of hoger

Kunt u dit niet, dan moet u een taaltoets doen. Als daaruit blijkt u de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, dan moet u alles doen om de Nederlandse taal beter te leren. U spreekt met uw contactpersoon van de gemeente af hoe u dit gaat doen.

Als u een uitkering ontvangt, levert u een tegenprestatie: u doet iets terug voor de samenleving.

Een tegenprestatie:

 • is voor een paar uur per dag of per week
 • is voor enkele weken of maanden, dus niet voor langere tijd
 • is vrijwilligerswerk en geen betaald werk
 • hoeft niet direct uw kansen op werk te vergroten, maar mag uw kansen op betaald werk ook niet verkleinen

Er wordt rekening gehouden met:

 • lichamelijke of psychische beperkingen
 • de zorg voor jonge kinderen
 • de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid
 • uw beheersing van de Nederlandse taal
 • de reistijd van uw huis naar de activiteiten

Ontvangt u een bijstandsuitkering en verblijft u (tijdelijk) buiten de gemeente Katwijk of in het buitenland? Dan moet u dit bij de gemeente melden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag ieder jaar maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven (nooit langer dan 4 aaneengesloten weken).
 • Ongebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar.
 • U meldt uw afwezigheid uiterlijk 2 weken voor vertrek bij de gemeente.
Verblijf buiten gemeente Katwijk melden

Heeft u vragen over zorg, welzijn, werk, inkomen en bijzondere bijstand? Neem contact op met het Wijkteam

Heeft u geldzorgen? Loop er niet te lang mee rond en meldt u aan bij het Budget Informatie Punt (BIP). Dan bespreken we met u wat we kunnen doen om uw problemen aan te pakken.