Bouwen en verbouwen

Weten of uw plannen mogelijk zijn?

Voor plannen kunt u een principeverzoek (vooronderzoek) sturen naar info@katwijk.nl. Voor dit verzoek gelden indieningsvereisten en betaalt u leges.

Voor dit verzoek worden een aantal dingen onderzocht, onder andere: 

  • of uw plan volgens het omgevingsplan mogelijk is, zo niet; of de gemeente van het omgevingsplan wil afwijken
  • of u een positief advies zou kan krijgen van de adviescommissie omgevingskwaliteit voor welstand en eventueel advies over een (gemeentelijk/rijks-) monument
  • Of uw (ver)bouwplannen mogelijk invloed heeft op het parkeren. Als u dit verwacht, bereken dan in parkeernormentool hoeveel parkeerplekken er nodig zijn voor auto's en fietsen

U ontvangt de uitkomst van het onderzoek schriftelijk.

Voor de meeste aanvragen voor een omgevingsvergunning geldt een beslistermijn van 8 weken. Voor sommige aanvragen geldt een langere beslistermijn van 12 of 26 weken. 

De beslistermijn start de dag na ontvangst van de complete aanvraag. Als blijkt dat u nog aanvullende documenten moet inleveren, wordt de beslistermijn verlengd. De beslistermijn mag één keer met 6 weken worden verlengd. Als omstandigheden veranderen kan de beslistermijn verder verlengd worden, bijvoorbeeld als aanhouden in uw belang is.

Voor alle aanvragen geldt:

  • Wij maken uw plannen bekend via de plaatselijke kranten en op deze website van officiële bekendmakingen.
  • U kunt bezwaar maken op de beslissing van de gemeente
  • Als uw aanvraag in één keer compleet is krijgt u 10% korting op uw leges, met een maximale vermindering van € 942,45 

  • De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Erfgoedcommissie en Welstandscommissie) adviseert het college of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de welstandseisen

 

Meer over de Adviescommissie Omgevingskw