Bouwen en verbouwen

Omgevingsvergunning aanvragen

Op het Omgevingsloket online kunt u:

  • De vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen
  • Een omgevingsvergunning aanvragen. U moet hierover inloggen met uw DigiD
  • Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u leges. Vanaf titel 2 ziet u de legeskosten die worden berekend bij een aanvraag omgevingsvergunning.  Hoeveel leges u betaalt, ligt aan de afhandeling van uw aanvraag. Vooraf kan alleen een inschatting van de te verwachte kosten worden gegeven.
  • Heeft u (ver)bouwplannen waarbij u verwacht dat dit invloed heeft op het parkeren? Bereken dan in parkeernormentool hoeveel parkeerplekken er nodig zijn voor auto's en fietsen. U kunt de resultaten van de berekening downloaden en toevoegen bij uw omgevingsvergunningaanvraag.

Contact voor uw vergunningaanvraag

Wilt u weten of uw bouw- of verbouwplannen mogelijk zijn? Dan kunt u een e-mail over uw plannen sturen naar info@katwijk.nl. Voor een vooronderzoek betaalt u leges. Er word gekeken of:

  • uw plannen volgens het bestemmingsplan mogelijk zijn
  • u een positief advies zou kunnen krijgen van de stadsbouwmeester
  • u ook een aanvraag voor een monumentenvergunning moet indienen

U ontvangt schriftelijk de uitkomst van het onderzoek.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunt u op dit moment geen afspraak met ons maken om uw bouwplannen te bespreken.