Bodeminformatie

  • Op de website Bodemloket.nl staat bodeminformatie: u vindt de contactgegevens per locatie
  • Actuele en beschikbare bodeminformatie kunt u opvragen via het formulier; hiervoor betaalt u € 42.40.
Bodeminformatie aanvragen

Bodemonderzoek, bodemvervuiling

  • Bij de procedure van een omgevingsvergunning kan de gemeente u verzoeken een bodemonderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau
  • De resultaten en eventuele gevolgen van dat bodemonderzoek worden teruggekoppeld
  • Nieuwe bodemverontreiniging moet direct gemeld worden bij de gemeente via het contactformulier.

Met het formulier bodeminformatie krijgt u antwoord op uw vraag of er op uw perceel een ondergrondse tank ligt of heeft gelegen.

Voor het hebben van ondergrondse tanks die niet zijn schoongemaakt, bestaat een meldplicht:

  • De meldplicht geldt voor tanks die in gebruik zijn en die niet meer in gebruik zijn
  • Neem contact op met de medewerkers van grondbeheer voor het melden: tel. (071) 406 50 00.

Voor het gebruiken van ondergrondse tanks gelden wettelijke eisen:

  • Voordat de tank wordt geïnstalleerd, moet er een bodemonderzoek plaatsvinden
  • De tank moet ieder jaar worden gekeurd
  • De tank moet zijn verzekerd.

Voor het verwijderen van tanks die nog zijn gevuld of nog niet zijn schoongemaakt, gelden verplichtingen. Een gespecialiseerd bedrijf maakt de tank schoon of zorgt ervoor dat de tank op de juiste manier wordt afgevoerd.

Bodeminformatie aanvragen