Compliment, klacht, bezwaar of zienswijze

Compliment geven

Bent u heel goed geholpen door een van onze medewerkers? Wilt u hiervoor een compliment geven? Leuk! Dat kunt u doen via onderstaande knop. Dan zorgen wij dat uw compliment bij onze collega terechtkomt. 

Compliment geven

Klacht indienen

De gemeente wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of te woord bent gestaan. U kunt dan een klacht indienen.

Een melding over bijvoorbeeld slechte bestrating, kapotte lantaarnpaal of afgewaaide takken kunt u doorgeven via melding buitenruimte.  

Inloggen met DigiD Klacht indienen

 • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dien dan een klacht in bij de Nationale Ombudsman.
 • De ombudsman adviseert om altijd eerst te bellen over uw klacht, tel. (0800) 335 55 55.
 • Uw klacht wordt pas in behandeling genomen als de klachtenprocedure bij de gemeente is afgerond.

U kunt uw klacht ook per brief aan de Nationale Ombudsman sturen:

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Vermeld duidelijk in uw brief:

 • uw naam en adres
 • onderteken de brief
 • geef een duidelijke omschrijving van uw klacht
 • stuur een kopie van uw klacht aan de gemeente mee
 • heeft u een brief van de gemeente ontvangen? stuur een kopie van de reactie mee.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Alle verdere correspondentie van de gemeente over uw bezwaarschrift vindt via het door u opgegeven e-mailadres plaats.

Inloggen met DigiD Bezwaarschrift indienen

Een bezwaarschrift kan worden afgehandeld door de Commissie bezwaarschriften. Deze commissie bestaat uit externe deskundigen die de gemeente advies geven over het besluit op uw bezwaar.

Het college heeft categorie├źn van bezwaarschriften aangewezen die niet door de Commissie bezwaarschriften maar ambtelijk behandeld worden. In die gevallen wordt de bezwaarmaker gehoord door 2 medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering.

Zienswijze indienen

In uw zienswijze geeft u aan wat uw mening is over bijvoorbeeld het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd of het voornemen wat gepubliceerd wordt.

Een zienswijze kan online, per brief of mondeling worden ingediend.

Inloggen met DigiD Zienswijze indienen
 • Schriftelijk: verzamel de nodige gegevens en stuur deze op naar de afdeling die vermeld staat.
 • Mondeling: voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de afdeling die vermeld staat.

10 april 2024 (besloten)  
24 april 2024 (besloten)  
15 mei 2024  
29 mei 2024  
12 juni 2024  
26 juni 2024  
10 juli 2024  
31 juli 2024  
21 augustus 2024  
4 september 2024  
18 september 2024  
2 oktober 2024  
16 oktober 2024  
6 november 2024  
20 november 2024  
4 december 2024  
18 december 2024  

U ziet een gebrek aan uw woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld

 • rondslingerend zwerfvuil
 • afval
 • slechte of beschadigde bestrating
 • een kapotte lantaarnpaal
 • vernieling
 • overlast.

Meld dit dan via melding buitenruimte.