Bestemmingsplannen

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt de gemeente bestemmingsplannen. In deze plannen wordt aangegeven waar en wat mag worden gebouwd. Als u zelf (ver)bouwplannen heeft of wilt weten welke gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan, kijk eerst in het bestemmingsplan of wat u wilt ook mogelijk is.

  • Op ruimtelijke plannen kunt u online de bestemmingsplannen inzien
  • De instructiefilm ruimtelijke plannen legt uit hoe u details van een bestemmingsplan kunt opvragen
  • Tijdens kantooruren kunt u ter inzage liggende (ontwerp)bestemmingsplannen inzien in het gemeentehuis
  • Inhoudelijke vragen kunt u alleen stellen bij het bouwloket. Maak hiervoor een afspraak
  • Op onze website en op de gemeentepagina vindt u welke plannen ter inzage liggen en in welke periode.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • De toelichting beschrijft waarom iets is toegelaten
  • De verbeelding geeft de exacte bestemming aan
  • De regels beschrijven geldende richtlijnen voor de bestemming.