Rioolaansluiting

 • U betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het riool
 • De gemeente bepaalt jaarlijks de hoogte van de rioolinvesteringen en het lozingsrecht
 • Alle betaalde rioolbelasting moet worden besteed aan het rioolsysteem
 • De BSGR brengt de rioolheffing jaarlijks in rekening.
Rioolaansluiting aanvragen Verstopte afvoer of stankoverlast melden

Rioolaansluiting: eisen en voorwaarden

Aan de aanleg van een rioolaansluiting zijn eisen en voorwaarden gesteld. Deze zijn terug te vinden in de Aansluitverordening Riolering Gemeente Katwijk. Ook vindt u hierin informatie over hoe u om moet gaan met onderhoud en verstoppingen en de eventuele vergoeding van de kosten. Om een aanvraag te starten, kunt u op bovenstaande groene knop klikken. 

Aan de aanvraag van een rioolaansluiting zijn legeskosten verbonden. De leges bestaan uit de hieronder genoemde vaste bijdrage per aanvraag. De leges zijn terug te vinden in de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht. De kosten voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting zijn afhankelijk van de lengte van de aansluiting. Het gaat hierbij alleen om het deel van de rioolaansluiting dat vanaf de erfscheiding in gemeentelijke grond aangelegd wordt.

Kosten rioolaansluiting

Product Prijs (€)
vaste bijdrage per aanvraag 501,00
nieuwe aansluiting korter dan 5 meter 925,00
nieuwe aansluiting tussen 5 en 10 meter 1.416,00
nieuwe aansluiting tussen 10 en 20 meter 2.069,00
nieuwe aansluiting langer dan 20 meter 3.419,00
verwijderen aansuiting korter dan 5 meter 638,00
verwijderen aansluiting tussen 5 en 10 meter 989,00
verwijderen aansluiting tussen 10 en 20 meter 1.560,00
verwijderen aansluiting langer dan 20 meter 2.421,00

Deze bedragen gelden alleen voor een vrijverval rioolaansluiting met een diameter van 125 of 160 mm. Voor andere rioolaansluitingen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 • Het riool is bedoeld voor het afvoeren van urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater
 • Vochtige doekjes horen niet in het riool en veroorzaken verstopping
 • Voorkom een verstopte afvoer en gooi dit niet in het riool:
  • babydoekjes, schoonmaakdoekjes
  • chemicaliën
  • condooms
  • etensresten
  • frituurolie, olie en vet
  • maandverband, luiers
  • medicijnen
  • kattenbakkorrels
  • textiel
  • verfresten.

 • Er zijn 1 of meerdere afvoeren verstopt: dan is het riool in uw huis verstopt. Gebruik een milieuvriendelijk ontstoppingsmiddel, een gootsteenontstopper of schakel een bedrijf in
 • Alle afvoeren zijn verstopt: dan zit de verstopping in de afvoerbuis naar de hoofdriolering. Bij de erfafscheiding ligt het ontstoppingsputje; graaf dit op en maak het open. Staat het putje vol water, dan is het gemeentelijk deel van het riool verstopt: meld dit online
 • Heeft u kosten gemaakt om het ontstoppingsputje op te laten graven en ligt de verstopping in het gemeentelijk deel? Stuur dan een kopie van de factuur op naar de gemeente, afdeling Beheer en Vastgoed. De gemeente vergoedt maximaal € 200. De voorwaarden waaraan u moet voldoen voor een vergoeding zijn terug te vinden in artikel 8 en 9 van de Aansluitverordening Riolering Gemeente Katwijk. Reiniging, camera- of andersoortige inspecties vergoeden wij niet, tenzij we hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

Verstopte afvoer: wat is niet toegestaan?

 • graven in openbare grond
 • een verstopping in het gemeentelijk deel van de leiding verhelpen
 • leidingen doorspuiten met een slang die direct is aangesloten op het waterleidingnet

Stankoverlast