Gezond en Actief Leven Akkoord

Gezond en Actief Leven: Op naar een gezonde generatie in 2040

Dat is wat het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor ogen heeft. Dat doen we binnen een integraal gezondheidsbeleid langs de drie grote hoofdopgaves

  • Sport en Bewegen
  • Gezondheid
  • Sociale Basis

We versterken wat we al doen en zetten een extra stap daar waar nodig is. In het plan van aanpak (pdf, 595 KB) GALA is vastgelegd waar we op in gaan zetten in Katwijk om zo een impuls te geven aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van onze gemeente. Met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. Binnen onze aanpak is Positieve Gezondheid en het stimuleren van de Eigen Kracht methodiek de rode draad.

De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op deze manier kan iedereen meedoen op zijn of haar eigen manier.