Subsidie Maatschappelijke Agenda (MAG)

  • Het indienen van een subsidieaanvraag is mogelijk van 17 juni t/m 31 juli 2021

Meer weten over de opdrachten, het aanvraagproces en de behandeling hiervan? Kijk op de website van De Toekomst van Katwijk.

Verantwoording subsidie 2020

Instellingen die in 2020 een subsidie hebben ontvangen op basis van het Welzijnsprogramma 2020, de Subsidieregeling Doelgroep gebonden sportstimulering en nog een aantal andere subsidies die hier niet genoemd geworden, ontvangen per brief een uitnodiging voor het indienen van de verantwoording van de ontvangen subsidie.

Indienen verantwoording subsidie 2020