Subsidie Maatschappelijke Agenda (MAG)

De MAG-subsidies worden verlengd naar 2024

De MAG-subsidies die we in 2023 verleend hebben aan verenigingen en organisaties binnen onze gemeente worden verlengd met 1 jaar. Dat betekent dat onze partners ook in 2024 aan de slag kunnen gaan met allerlei activiteiten voor alle inwoners. Dit heeft als hoofddoel dat iedereen mee kan doen in onze mooie dorpen.

De opdracht waar wij in 2023 subsidie voor hebben ontvangen, wordt verlengd. Hoeven wij als vereniging helemaal niets te regelen voor deze verlenging?

Het college heeft besloten de aan u toegekende subsidie voor de opdracht van de MAG-subsidieregeling 2023 met een jaar te verlengen. Dit betekent dat u geen nieuwe aanvraag hoeft te doen. De verantwoording over (2021, 2022) 2023 vindt plaats in 2024. De verantwoordingsdocumenten moeten vóór 1 mei 2024 worden ingediend. De verantwoording over 2024 zal uiterlijk 1 mei 2025 ingediend moeten worden.

Worden voor de verlengde opdrachten dezelfde bedragen uitgekeerd als voor het jaar 2023?

Het subsidiebedrag 2024 is gelijk aan het subsidiebedrag dat voor 2023 aan u is toegekend. Wij zullen de bedragen indexeren. De loonindexatie voor subsidies bedraagt 5,41% voor organisaties die personeel in dienst hebben. De prijsindexatie bedraagt 3,25%.

Wij hebben het bericht ontvangen dat de opdracht waarvoor wij in 2022 of 2023 geen subsidie hebben gekregen, wordt verlengd. Betekent dit dat wij voor die opdracht geen subsidieaanvraag kunnen indienen voor 2024?

Het is inderdaad niet mogelijk om voor 2024 een subsidieaanvraag in te dienen voor de verlengde MAG-opdrachten van 2023.

Er zijn verschillende manieren waarop u met ons in contact kunt komen:

Hierboven vindt u ook de (veelgestelde) vragen die andere verenigingen en organisaties gesteld hebben met uiteraard het bijbehorende antwoord. Deze informatie wordt geanonimiseerd weergegeven.