Subsidie Maatschappelijke Agenda (MAG)

In de gemeente Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn we in 2018 begonnen met de Maatschappelijke Agenda (MAG). Hierin staan opdrachten waaraan we in onze gemeente werken, die te maken hebben met zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. Maatschappelijke organisaties kunnen zich inschrijven op deze opdrachten om de MAG-subsidie te ontvangen. Dat kan t/m 30 september 2024 via deze pagina. Aan het eind van 2024 hoort u of de aanvraag is goedgekeurd.

De MAG maken we samen met ondernemers, inwoners, verenigingen, thuiszorg, bibliotheek en vele anderen. Op die manier ontstaat er een MAG waar we allemaal achter staan en werken we samen aan een beter Katwijk.

De thema’s en opdrachten in de Maatschappelijke Agenda

In de Maatschappelijke Agenda 2024 – 2028 werken we aan 3 thema’s: 

 1. Sterke, sociale en leefbare wijken 
 2. Opgroeien en ontwikkelen 
 3. Gezond en actief leven 

Onder ieder thema vallen verschillende opdrachten. Op deze opdrachten kunt u zich als maatschappelijke partner inschrijven.  

Let op: lees de opdrachten goed door. Het kan zijn dat de opdrachten anders zijn dan eerdere jaren.

 1. Mantelzorgondersteuning en burenhulp (pdf, 128 KB)
 2. Ondersteuning bij geldzorgen (pdf, 146 KB)
 3. Ontmoeten in de wijk (pdf, 254 KB)
 4. Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin (pdf, 178 KB)
 5. Jeugd- en jongerenwerk (pdf, 308 KB)
 6. Sport en bewegen (pdf, 376 KB)
 7. Gezonde levensstijl (pdf, 174 KB)
 8. Sociale veiligheid (pdf, 186 KB)
 9. Amateurkunsten (pdf, 215 KB)

De voorwaarden van de MAG-subsidie

Om in aanmerking te komen voor een MAG-subsidie moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • Uw aanvraag draagt bij aan 1 van de thema’s/opdrachten die omschreven staat in de de Maatschappelijke Agenda 2024-2028: ‘met elkaar’.
 • Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de subsidieregeling Maatschappelijke Agenda 2024-2028
 • U heeft een plan van aanpak. Om u duidelijkheid te geven over wat hier precies in moet staan, hebben we een sjabloon gemaakt dat u kunt downloaden en invullen. U kunt er ook voor kiezen om een eigen document aan te leveren.
 • U heeft een begroting en balans. Het is belangrijk dat u financieel een goed doordacht plan heeft voor de looptijd van uw subsidie. U kunt uw eigen begroting en balans aanleveren. Als u dat niet heeft, kunt u hiervoor het sjabloon downloaden. 
 • Heeft u een aanvraag van 25.000 euro of hoger? Houd er dan rekening mee dat u de financiën verder moet uitwerken. Hiervoor kunt u het sjabloon ‘dekkingsplan’ invullen. Een dekkingsplan is een verdere toelichting op de financiën.
 • De MAG gaat uit van een aantal randvoorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen: 
  - Samenwerking 
  - Samenzijn 
  - Toegankelijkheid 
  - Sociale acceptatie 
  - Betrokkenheid
 • Een tekenbevoegd persoon binnen uw organisatie heeft de subsidieaanvraag ondertekend (pdf, 465 KB).

Wij gebruiken een toetsingskader om uw aanvraag te beoordelen. Deze hoeft u niet zelf in te vullen. U kunt het toetsingskader per opdracht (pdf, 493 KB) bekijken.

MAG-subsidie aanvragen

Omdat we aan subsidieaanvragen boven de 25.000 euro andere voorwaarden stellen, hebben we de subsidieaanvraag onderverdeeld in 2 categorieën.

Subsidie tot 25.000 euro aanvragen Subsidie vanaf 25.000 euro aanvragen

Vragen?

Als u vragen heeft over het aanvragen van de MAG-subsidie, kunt u deze stellen via subsidies@katwijk.nl. Daarnaast hebben we een overzicht voor u gemaakt met veelgestelde vragen over de MAG-subsidie. Wilt u op de hoogte blijven van alles rondom de Maatschappelijke Agenda? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.