Woning verhuren

  • Wilt u (een deel van) uw woning verhuren? Hiervoor gelden regels en u moet in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht
  • Voor toeristische verhuur van woonruimte (vakantieverhuur of bed & breakfast) gelden andere regels en voorwaarden
  • De regels voor de vergunningplicht gelden voor woningen die op 1 januari 2021 een WOZ-waarde tot € 420.000 hadden. U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken via het WOZ-waardeloket
  • Als u (een deel van) uw woning verhuurt zonder vergunning, kunt u hiervoor een boete krijgen.
Vergunningaanvraag starten

Hoe wilt u uw woning verhuren?

Het opkopen van een woning om deze te kunnen verhuren is niet toegestaan, behalve in geval van wettelijke uitzonderingen. Dit is vastgelegd in de wet Opkoopbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Short Stay betekent dat u uw woning als tijdelijk verblijf (minimaal 1 tot maximaal 6 maanden) verhuurt. Hiervoor moet u een onttrekkingsvergunning aanvragen.

Kamerverhuur betekent dat u een kamer of deel van uw woning verhuurt. Dit is alleen toegestaan voor specifieke doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden.

Het is ook mogelijk om een kamer te verhuren aan een jongere, bijvoorbeeld als diegene nét even een tussenstapje nodig heeft om geheel zelfstandig te kunnen wonen. Bekijk de website van Kamers met Aandacht voor meer informatie.

Inwoning betekent dat u mensen bij u in de woning wilt laten inwonen. Hiervoor heeft u in  de meeste gevallen een omzettingsvergunning nodig.

Woningdelen betekent dat u een woning met meerdere personen wilt delen met een gezamenlijk huurcontact. Hiervoor gelden regels en heeft u een omzettingsvergunning nodig.

Als u uw te koop staande woning tijdelijk (maximaal 5 jaar) wilt verhuren, moet u een vergunning tijdelijke verhuur aanvragen.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

In onze gemeente worden steeds meer woningen opgekocht door beleggers of voor de toeristische verhuur. Starters en doorstromers krijgen hierdoor minder kansen om een woning te kopen. Daarom is de huisvestingsverordening opgesteld. Hierin staat wat wel en niet mag als u uw woning wilt verhuren, omzetten, splitsen of samenvoegen. Met deze regels willen we ervoor zorgen dat de woningen in onze gemeente bij de juiste mensen terecht komen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het verhuren van uw woning? Neem dan contact met ons op via huisvestingsverordening@katwijk.nl of 071 406 50 00.