Woning omzetten, splitsen of samenvoegen

  • Wilt u uw woning omzetten, splitsen of samenvoegen? Hiervoor gelden regels en u moet in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht
  • De regels voor de vergunningplicht gelden voor woningen die op 1 januari 2021 een WOZ-waarde tot € 420.000 hadden. U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken via het WOZ-waardeloket
  • Als u uw woning omzet, splitst of samenvoegt zonder vergunning, kunt u hiervoor een boete krijgen.
Vergunningaanvraag starten

Hoe wilt u uw woning aanpassen?

Het omzetten van een woning betekent dat u de woning geschikt maakt om met anderen te delen (onzelfstandige woonruimte). U kunt uw woning omzetten voor:

Kamerverhuur

Kamerverhuur betekent dat u een kamer of deel van uw woning verhuurt. Dit is alleen toegestaan voor specifieke doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden.

Inwoning

Inwoning betekent dat u mensen bij u in de woning wilt laten inwonen. Hiervoor gelden regels en heeft u in de meeste gevallen een omzettingsvergunning nodig.

Woningdelen

Woningdelen betekent dat u een woning met meerdere personen wilt delen met een gezamenlijk huurcontact. Hiervoor gelden regels en heeft u een omzettingsvergunning nodig.

Het splitsen van een woning betekent dat u uw woning splitst in meerdere zelfstandige woonruimten. Het splitsen van een woning kan op 2 manieren:

Bouwkundige splitsing

Een bouwkundige splitsing betekent dat er van 1 woning 2 zelfstandige woningen worden gemaakt. Dit wordt ook woningvorming genoemd. Hiervoor heeft u naast een omgevingsvergunning ook een vergunning voor woningvorming nodig.

Kadastrale splitsing

Een kadastrale splitsing wordt gedaan wanneer een woning wordt gesplitst voor de verkoop. Deze splitsing moet worden doorgevoerd in het Kadaster. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning en een vergunning voor kadastrale splitsing nodig.

Het samenvoegen van woningen betekent dat u 2 of meer woningen samenvoegt tot 1 woning. Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hiervoor heeft u naast een omgevingsvergunning ook een vergunning voor samenvoegen nodig.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

In onze gemeente worden steeds meer woningen opgekocht door beleggers of voor de toeristische verhuur. Starters en doorstromers krijgen hierdoor minder kansen om een woning te kopen. Daarom is de huisvestingsverordening opgesteld. Hierin staat wat wel en niet mag als u uw woning wilt verhuren, omzetten, splitsen of samenvoegen. Met deze regels willen we ervoor zorgen dat de woningen in onze gemeente bij de juiste mensen terecht komen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het omzetten, splitsen of samenvoegen van uw woning? Neem dan contact met ons op via huisvestingsverordening@katwijk.nl of 071 406 50 00.