Leges

Product Prijs online(€) Prijs balie (€)
Uittreksel BRP (online aanvragen) 9,75 15,70
Internationaal uittreksel BRP 9,75 15,70
Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand 9,75 15,70
Internationaal afschrift burgerlijke stand 9,75 15,70
Uittreksel met burgerservicenummer    
Uittreksel met woonhistorie    
Uittreksel met burgerlijke staat    
Bewijs van Nederlanderschap   15,70
Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds) 9,75 15,70
Bewijs van in leven zijn overig   15,70
Attestatie de Vita 9,75 15,70
Attestatie de Vita (pensioenfonds)    
Persoonslijst 9,75 15,70
Legalisatie handtekening 12,20 12,20
Doornemen van BRP (per kwartier)   25,50

Product Prijs (€)
aanvraag/vernieuwen rijbewijs 44,65
omzetten buitenlands rijbewijs 44,65
gezondheidsverklaring 75- en CDE (oud tarief) 38,40
gezondheidsverklaring (nieuw tarief) 41,00
toeslag spoedaanvraag rijbewijs 34,10

Kosten verklaring omtrent gedrag

Product Prijs (€)
Verklaring omtrent het gedrag 43,35

Product Prijs (€)
Nationaal paspoort 77,75
Nationaal paspoort tot 18 jaar 58,80
Vluchtelingenpaspoort 58,80
Vreemdelingenpaspoort 58,80
Zakenpaspoort 77,75
Tweede paspoort 77,75
Tweede paspoort tot 18 jaar 58,80
Faciliteiten paspoort 18 jaar en ouder 77,75
Faciliteiten paspoort tot 18 jaar 58,80
Nederlandse identiteitskaart 70,30
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar 37,95
Toeslag spoedaanvraag 52,65
vervangende ID kaart persoon met uitreisverbod 37,95

Product Prijs (€)
Huwelijk/geregistreerd partnerschap 570,50
Huwelijk/geregistreerd partnerschap aangewezen externe locatie 379,05
Huwelijk aangewezen locatie vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 21.00 uur 511,79
Huwelijk/geregistreerd partnerschap op zaterdag 1.036,95
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap in Burgerzaal 124,60
Huwelijk/geregistreerd partnerschap bescheiden ceremonie (dinsdag- en woensdagochtend 11.00 uur) 370,90
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 08.30 en 09.00 uur (bij deze ceremonie mogen alleen u en uw getuigen aanwezig zijn) kosteloos
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 09.30 en 10.00 uur 102,80
Beschikbaar stellen gemeentelijke getuige 43,20
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap bijzonder huis 102,80
Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk zonder ceremonie 62,65
Kosten wijzigen tijd/datum voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap 62,65
Kosten annulering voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap 62,65
Verstrekken trouw-/partnerschapsboekje 34,85
Inlegboekje 8,60
Meertalige Verklaring huwelijksbevoegdheid 21,20
Verklaring huwelijksbevoegdheid 27,50

Babs reeds beëdigd bij de rechtbank 72,95
Babs niet beëdigd bij de rechtbank 145,90

Kosten naturalisatie

Product Prijs (€)
Naturalisatie enkelvoudig verlaagd 722,00
Naturalisatie enkelvoudig standaard 970,00
Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd 991,00
Naturalisatie gemeenschappelijk standaard 1.238,00
Meenaturaliserende minderjarige kind 143,00
Enkelvoudig optie 206,00
Gemeenschappelijk optie 351,00
Medeopterende minderjarige kind 23,00
Waarmerken kopie 7,40

Kosten parkeren voor gehandicapten

Product Prijs (€)
Gehandicaptenparkeerplaats, in behandeling nemen aanvraag 95,30
Gehandicaptenparkeerplaats, aanbrengen 170,00
Gehandicaptenparkeerplaats, verplaatsen bij verhuizen 56,90
Gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kentekenbord (andere auto) 36,25
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude spreekuur 168,15
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude huisbezoek 327,59
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude dossier 140,84
Gehandicaptenparkeerkaart zonder onderzoek Salude 40,25
Kopie gehandicaptenparkeerkaart 39,75
Intrekken aanvraag voordat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 34,75
Intrekken aanvraag nadat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 115,85
Aanvrager verschijnt 2x niet bij spreekuurconsult/huisbezoek 118,70

Kosten parkeervergunningen bewoners

Product Prijs (€)
Bewonersvergunning (per jaar) 20,00
2e Bewonersvergunning (per jaar) 60,00
Digitale bezoekersvergunning 500 uur 20,00
Digitale bezoekersvergunning 250 uur (vanaf 1 juli) 10,00
Digitale bezoekersvergunning eenmalig extra tegoed 50 uur 2,00
Digitale mantelzorgvergunning eenmalig extra tegoed 500 uur 20,00
Wijziging kenteken Eerste 5x gratis
Tijdelijke verhuisvergunning 20,00
1e vakantiewoning parkeervergunning 20,00
2e vakantiewoning parkeervergunning 60,00
   
Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 1 kalenderjaar geldig.

Een bedrijfsvergunning is minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bedrijfsvergunning 1 maand 30
Bedrijfsvergunning 1 jaar 360
Werkzaamheden parkeervergunning per dag 10
Werkzaamheden parkeervergunning per maand 30
Leraren parkeervergunning per maand 12,50
Leraren parkeervergunning per jaar 150
Zorgverlenersvergunning per maand 38
Zorgverlenersvergunning per jaar 456

Product Prijs (€)
parkeren op straat per uur (09.00 - 21.00 uur) 3,00
parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg per uur 1,80
dagkaart parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg 10,00 (1 okt t/m 31 mrt eerste 2 uur gratis na kenteken aanmelden)
parkeergarages per uur 1,80
parkeergarages per dag 10,00
parkeergarages per week 35,00
   
U krijgt altijd parkeertijd voor het betaalde bedrag afgerond naar boven op € 0,10.

Vanaf 1-1-2022 zijn de werkdagabonnementen geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 22.00.
Product Prijs (€)
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 480,00
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 240,00
Maandabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 50,00
Jaarabonnement Rooie Buurt 480,00
Halfjaarabonnement Rooie Buurt 240,00
Is de parkeergarage Boulevard-Zeezijde vol? Alle abonnementhouders van deze parkeergarage kunnen doorstromen naar een van de andere parkeergarages.

Product   Prijs (€)
Boulevard-Zeezijde    
Jaarabonnement 5 dagen 300,00
  7 dagen 380,00
Halfjaarabonnement 5 dagen 175,00
  7 dagen 200,00
Kwartaalabonnement 5 dagen 90,00
  7 dagen 120,00
Onbeperkt Per jaar 480,00
  Per half jaar 240,00
  Per maand 50,00
Princehaven / Tramstraat    
Jaarabonnement 5 dagen 200,00
  7 dagen 280,00
Halfjaarabonnement 5 dagen 120,00
  7 dagen 160,00
Kwartaalabonnement 5 dagen 70,00
  7 dagen 100,00
Onbeperkt Per jaar 480,00
  Per half jaar 240,00
  Per maand 50,00
     
Geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 22.00. Bij parkeren buiten de venstertijden moet worden bijbetaald, dan geldt het reguliere tarief.

Een werkdagabonnement geldt op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.30 uur en op donderdag van 8.00 tot 21.30 uur.
Product Prijs (€)
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde 190,00
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde 100,00
Jaarabonnement Princehaven 190,00
Halfjaarabonnement Princehaven 100,00
Jaarabonnement Rooie Buurt 190,00
Halfjaarabonnement Rooie Buurt 100,00
   

Leeftijd Kosten (€)
personen van 12 jaar of ouder, maandag t/m vrijdag 1.081,00
personen van 12 jaar of ouder op zaterdag 1.351,00
kinderen van 1 tot 12 jaar, maandag t/m vrijdag 490,00
kinderen van 1 tot 12 jaar op zaterdag 613,00
kinderen jonger dan 1 jaar, maandag t/m vrijdag 247,00
Kinderen jonger dan 1 jaar op zaterdag 309,00

Soort Periode Prijs (€)
grafkelder 30 jaar 6.001,00
zandgraf 30 jaar 1.900,00
om de grafrustperiode van 15 jaar vol te maken per jaar 92,71
afnemen en weer plaatsen grafbedekking/monument 184,00
het ruimen/schudden van een graf 154,00

Soort Periode Prijs (€)
het recht tot het plaatsen in een urnenkelder 30 jaar 1.522,00
het recht tot het plaatsen in een urnennis 30 jaar 1.522,00
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, maandag t/m vrijdag 183,00
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, zaterdag 229,00
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, maandag t/m vrijdag 545,00
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, zaterdag 681,00

Product Prijs (€)
onderhoud van de begraafplaats voor een algemeen graf (15 jaar) 479,00
schouwen door gemeentelijke lijkschouwer 67,00
opgraven van een stoffelijk overschot 1.081,00
ruimen van een graf of het verplaatsen van kisten of asbussen of urnen 154,00
het aanvragen van een verklaring van de gemeentearts voor het verzegelen van een lijkkist voor een crematie 95,00
jaarlijks onderhoud van de begraafplaats 96,00

Kosten rioolaansluiting

Product Prijs (€)
vaste bijdrage per aanvraag 445,00
nieuwe aansluiting korter dan 5 meter 822,00
nieuwe aansluiting tussen 5 en 10 meter 1.259,00
nieuwe aansluiting tussen 10 en 20 meter 1.839,00
nieuwe aansluiting langer dan 20 meter 3.040,00
verwijderen aansluiting korter dan 5 meter 822,00
verwijderen aansluiting tussen 5 en 10 meter 879,00
verwijderen aansluiting tussen 10 en 20 meter 1.387,00
verwijderen aansluiting langer dan 20 meter 2.152,00
   

Kosten milieupas

Product Prijs (€)
Milieupas 17,95

Kosten standplaats toeristenmarkt

Omschrijving Per dag Per 10 dagen
1 kraam € 106,54 € 1.065,22
1 grondplaats € 85,32 € 852,73
2 kramen   € 1.683,46
2 grondplaatsen   € 1.258,53
3 kramen   € 2.302,34
3 grondplaatsen   € 1.664,33
Kraam is 4m breed, grondplaats zonder kraam ongeveer 5m2

Kosten omgevingsvergunning kappen

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 204,20.

Leges vergunningaanvraag

Basis legestarief € 165,60
Verhoogd per strekkende meter € 1,90

Leges en herstraattarieven

  Uitvoeringskosten Eenheid Zand Klei
klinkers <15 m2 - m2 € 11,57 € 27,62
klinkers >15 m2 - m2 € 5,06 € 10,99
klinkers >100 m2 - m2 € 4,50 € 9,77
tegels <15 m2 - m2 € 1,37 € 5,79
tegels >15 m2 - m2 € 1,06 € 2,39
tegels >100 m2 - m2 € 1,00 € 2,24
troittorband - m2 € 1,64 € 1,64
opsluitband - m2 - € 0,40
berm - m1 € 0,27 € 0,27
gazon + plantsoen + beplanting <50 m2 € 266,00 st    
gazon + plantsoen + beplanting >50 m2 € 5,32 m2    
asfalt herstel tot 1 m2 (basistarief) € 1.255,00 m2 - -
asfalt herstel (per daaropvolgende m2) € 202,00 m2    
beheerkosten lasgat/sleuf <50 meter € 44,04 p. stk    
beheerkosten lasgat/sleuf >50 meter € 121,10 p. stk    

Omschrijving Prijs (€)
Aanvraag via digitaal aanvraagformulier 44,45
Aanvraag schriftelijk of telefonisch 57,10
Verstrekken van kopie van een bestaande tekening op plattegrond of van een gedeelte van een digitaal bestand geldt het tarief en een toeslag per besteed kwartier van 21,25
Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 13,85
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag winkeltijdenontheffing betaalt u € 189,80
  • De kosten voor een nieuwe afvalbak zijn € 30,85