Leges

Succesvol:

Tarieven van producten

De onderstaande lijst is niet volledig. Als u op zoek bent naar prijzen van producten (bijv. rijbewijzen, uittreksels en identiteitskaarten) kunt u deze opzoeken op de pagina van dit desbetreffende product.

Kosten parkeervergunningen bewoners

Product Prijs (€)
Bewonersvergunning (per jaar) 20,00
2e Bewonersvergunning per jaar (tarief 2023) 60,00
2e Bewonersvergunning per jaar (tarief 2024) 75,00
Digitale mantelzorgvergunning eenmalig extra tegoed 500 uur 20,00
Wijziging kenteken Eerste 5x gratis
Tijdelijke verhuisvergunning 20,00
1e vakantiewoning parkeervergunning 20,00
2e vakantiewoning parkeervergunning (tarief 2023) 60,00
2e vakantiewoning parkeervergunning (tarief 2024) 75,00
Product Prijs (€)
Digitale bezoekersvergunning 500 uur 20,00
Digitale bezoekersvergunning 250 uur 10,00
Digitale bezoekersvergunning eenmalig extra tegoed 50 uur 2,00
   
Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 1 kalenderjaar geldig.

Een bedrijfsvergunning is minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bedrijfsvergunning 1 jaar 360,00
Werkzaamheden parkeervergunning per dag 10,00
Werkzaamheden parkeervergunning per maand 30,00
Leraren parkeervergunning per jaar (tot en met 2023) 150,00
Leraren parkeervergunning per jaar (vanaf 2024) 20,00
Zorgverlenersvergunning per jaar (tot en met 2023) 456,00
Zorgverlenersvergunning per jaar (vanaf 2024) 360,00

Product Prijs (€)
parkeren op straat per uur (9.00 - 21.00 uur) 3,00
parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg per uur 1,80
dagkaart parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg 10,00 (1 okt t/m 31 mrt eerste 2 uur gratis na kenteken aanmelden)
parkeergarages per uur 1,80
parkeergarages per dag 10,00
parkeergarages per week 35,00
parkeergarages nachttarief (19.00 - 9.00 uur) 1,80
U krijgt altijd parkeertijd voor het betaalde bedrag afgerond naar boven op € 0,10.

Vanaf 1-1-2022 zijn de werkdagabonnementen geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 22.00.
Product Prijs (€)
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 480,00
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 240,00
Maandabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 50,00
Jaarabonnement Rooie Buurt 480,00
Halfjaarabonnement Rooie Buurt 240,00
Is de parkeergarage Boulevard-Zeezijde vol? Alle abonnementhouders van deze parkeergarage kunnen doorstromen naar een van de andere parkeergarages.

Product   Prijs (€)
Boulevard-Zeezijde    
Jaarabonnement 5 dagen 300,00
  7 dagen 380,00
Halfjaarabonnement 5 dagen 175,00
  7 dagen 200,00
Kwartaalabonnement 5 dagen 90,00
  7 dagen 120,00
Onbeperkt Per jaar 480,00
  Per half jaar 240,00
  Per maand 50,00
Princehaven / Tramstraat    
Jaarabonnement 5 dagen 200,00
  7 dagen 280,00
Halfjaarabonnement 5 dagen 120,00
  7 dagen 160,00
Kwartaalabonnement 5 dagen 70,00
  7 dagen 100,00
Onbeperkt Per jaar 480,00
  Per half jaar 240,00
  Per maand 50,00
     
Geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 22.00. Bij parkeren buiten de venstertijden moet worden bijbetaald, dan geldt het reguliere tarief.

Een werkdagabonnement geldt op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.30 uur en op donderdag van 8.00 tot 21.30 uur.
Product Prijs (€)
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde 190,00
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde 100,00
Jaarabonnement Princehaven 190,00
Halfjaarabonnement Princehaven 100,00
Jaarabonnement Rooie Buurt 190,00
Halfjaarabonnement Rooie Buurt 100,00
   

Kosten omgevingsvergunning kappen

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 204,20.

Leges vergunningaanvraag

Basis legestarief € 165,60
Verhoogd per strekkende meter € 1,90

Leges en herstraattarieven

  Uitvoeringskosten Eenheid Zand Klei
klinkers <15 m2 - m2 € 11,57 € 27,62
klinkers >15 m2 - m2 € 5,06 € 10,99
klinkers >100 m2 - m2 € 4,50 € 9,77
tegels <15 m2 - m2 € 1,37 € 5,79
tegels >15 m2 - m2 € 1,06 € 2,39
tegels >100 m2 - m2 € 1,00 € 2,24
troittorband - m2 € 1,64 € 1,64
opsluitband - m2 - € 0,40
berm - m1 € 0,27 € 0,27
gazon + plantsoen + beplanting <50 m2 € 266,00 st    
gazon + plantsoen + beplanting >50 m2 € 5,32 m2    
asfalt herstel tot 1 m2 (basistarief) € 1.255,00 m2 - -
asfalt herstel (per daaropvolgende m2) € 202,00 m2    
beheerkosten lasgat/sleuf <50 meter € 44,04 p. stk    
beheerkosten lasgat/sleuf >50 meter € 121,10 p. stk    

Omschrijving Prijs (€)
Aanvraag via digitaal aanvraagformulier 44,45
Aanvraag schriftelijk of telefonisch 57,10
Verstrekken van kopie van een bestaande tekening op plattegrond of van een gedeelte van een digitaal bestand geldt het tarief en een toeslag per besteed kwartier van 21,25
Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 13,85
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag winkeltijdenontheffing betaalt u € 189,80
  • De kosten voor een nieuwe mini-container zijn € 30,85

Kosten woonvergunningen

Zoals beschreven in de Leegstandswet en Huisvestingswet 2014
Vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte € 199,00
Verlenging vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte € 99,50
Splitsingsvergunning € 298,50
Onttrekkingsvergunning € 398,00
Samenvoegingsvergunning € 298,50
Omzettingsvergunning € 398,00
Woningvormingsvergunning € 398,00
Opkoopbeschermingsvergunning € 398,00

Wat is 130% van het sociaal minimum?

Leefvorm Maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.585,53
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.585,53
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.265,04
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.760,81
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.386,41
De bedragen die in deze tabel worden genoemd zijn netto bedragen en worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd.

Wat is 150% van het sociaal minimum?

Leefvorm Maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.829,46
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.829,46
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.613,51
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 2.031,71
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.753,55
De bedragen die in deze tabel worden genoemd zijn netto bedragen en worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd.