Leges

Product Prijs online(€) Prijs balie (€)
Uittreksel BRP (online aanvragen) 9,30 14,30
Internationaal uittreksel BRP 9,30 14,30
Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand 14,30 14,30
Internationaal afschrift burgerlijke stand 9,30 14,30
Uittreksel met burgerservicenummer 9,30 14,30
Uittreksel met woonhistorie 9,30 14,30
Uittreksel met burgerlijke staat 9,30 14,30
Bewijs van Nederlanderschap 9,30 14,00
Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds) 0,00 0,00
Bewijs van in leven zijn overig 9,30 14,00
Attestatie de Vita nvt 14,30
Attestatie de Vita (pensioenfonds) nvt 0,00
Persoonslijst nvt 14,30
Legalisatie handtekening nvt 11,65

Product Prijs (€)
aanvraag/vernieuwen rijbewijs 41,60
omzetten buitenlands rijbewijs 41,60
gezondheidsverklaring 39,30
toeslag spoedaanvraag rijbewijs 34,10

Kosten verklaring omtrent gedrag

Product Prijs (€)
Verklaring omtrent het gedrag 41,35

Product Prijs (€)
Nationaal paspoort 75,80
Nationaal paspoort tot 18 jaar 57,30
Vluchtelingenpaspoort 57,30
Vreemdelingenpaspoort 57,30
Zakenpaspoort 75,80
Tweede paspoort 75,80
Nederlandse identiteitskaart 68,50
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar 36,95
Toeslag spoedaanvraag 51,60
Kosten paspoort en identiteitskaart Prijs (€)
Nationaal paspoort 75,80
Nederlandse identiteitskaart 68,50
Kosten paspoort en identiteitskaart tot 18 jaar Prijs (€)
Nationaal paspoort (tot 18 jaar) 57,30
Nederlandse identiteitskaart (tot 18 jaar) 36,95

Product Prijs (€)
Huwelijk/geregistreerd partnerschap 544,50
Huwelijk/geregistreerd partnerschap aangewezen externe locatie 361,80
Huwelijk/geregistreerd partnerschap niet-aangewezen externe locatie 395,65
Huwelijk aangewezen locatie vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 21.00 uur 386,75
Huwelijk niet aangewezen locatie vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 21.00 uur 420,50
Huwelijk/geregistreerd partnerschap op zaterdag 989,75
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap in Burgerzaal 118,90
Huwelijk/geregistreerd partnerschap bescheiden ceremonie (dinsdag- en woensdagochtend 11.00 uur) 354,00
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 08.30 en 09.00 uur kosteloos
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 09.30 en 10.00 uur 98,10
Beschikbaar stellen gemeentelijke getuige 41,25
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap bijzonder huis 98,10
Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk zonder ceremonie 59,80
Kosten wijzigen tijd/datum voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap 59,80
Kosten annulering voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap 59,80
Verstrekken trouw-/partnerschapsboekje 33,25
Inlegboekje 8,20

Kosten naturalisatie

Product Prijs (€)
Naturalisatie enkel hoog 945,00
Meenaturaliserende minderjarig 139,00
Naturalisatie gezamenlijk standaard 1.206,00
Naturalisatie enkel verlaagd 703,00
Naturalisatie gezamenlijk laag 965,00
Optie enkelvoudig 200,00
Optie gezamenlijk 342,00
Mede-opterend minderjarig kind 22,00

Kosten parkeren voor gehandicapten

Product Prijs (€)
Gehandicaptenparkeerplaats, in behandeling nemen aanvraag 90,95
Gehandicaptenparkeerplaats, aanbrengen 162,25
Gehandicaptenparkeerplaats, verplaatsen bij verhuizen 54,30
Gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kentekenbord (andere auto) 34,60
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude spreekuur 164,05
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude huisbezoek 319,60
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude dossier 137,40
Gehandicaptenparkeerkaart zonder onderzoek Salude 38,40
Kopie gehandicaptenparkeerkaart 37,95
Intrekken aanvraag voordat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 33,15
Intrekken aanvraag nadat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 110,55
Aanvrager verschijnt 2x niet bij spreekuurconsult/huisbezoek 113,30

Kosten parkeervergunningen bewoners

Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 1 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bewonersvergunning 20,00 (per jaar)
2e Bewonersvergunning 60,00 (per jaar)
Bezoekersvergunning 20,00 (500 uur)
Bezoekersvergunning 2,00 (50 uur)
Mantelzorgvergunning 20,00 (500 uur)
Tijdelijke verhuisvergunning 20,00

Een bedrijfsvergunning is minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bedrijfsvergunning 1 maand 30
Bedrijfsvergunning 1 jaar 360
Werkzaamheden parkeervergunning per dag 10
Werkzaamheden parkeervergunning per maand 30
Leraren parkeervergunning per maand 12,50
Leraren parkeervergunning per jaar 150
Zorgverlenersvergunning per maand 38
Zorgverlenersvergunning per jaar 456

Product Prijs (€)
parkeren op straat (09.00 - 21.00 uur) 3,00 per uur
dagkaart parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg 10 per dag (1 okt t/m 31 mrt eerste 2 uur gratis na kenteken aanmelden)
parkeergarages (09.00 - 19.00 uur) van 1,80 per uur tot € 10 per 24 uur
parkeergarages (19.00 - 09.00 uur) 1,80 voor de hele periode
U krijgt altijd parkeertijd voor het betaalde bedrag afgerond naar boven op € 0,10.

Vanaf 1-1-2022 zijn de werkdagabonnementen geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 22.00.
Product Prijs (€)
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 480
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 240
Maandabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 50
Weekabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 35
Etmaalkaart (24 uur aaneengesloten parkeertijd) Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat 10
Jaarabonnement Rooie Buurt 480
Halfjaarabonnement Rooie Buurt 240
Is de parkeergarage Boulevard-Zeezijde vol? Alle abonnementhouders van deze parkeergarage kunnen doorstromen naar een van de andere parkeergarages.

Product   Prijs (€)
Boulevard-Zeezijde    
Jaarabonnement 5 dagen 300
  7 dagen 420
Halfjaarabonnement 5 dagen 175
  7 dagen 245
Kwartaalabonnement 5 dagen 90
  7 dagen 126
Princehaven / Tramstraat    
Jaarabonnement 5 dagen 200
  7 dagen 280
Halfjaarabonnement 5 dagen 120
Kwartaalabonnement 5 dagen 70
  7 dagen 98
Bij parkeren buiten de venstertijden moet worden bijbetaald, dan geldt het reguliere tarief.

Een werkdagabonnement geldt op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.30 uur en op donderdag van 8.00 tot 21.30 uur.
Product Prijs (€)
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde 190
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde 100
Jaarabonnement Princehaven 190
Halfjaarabonnement Princehaven 100

Leeftijd Kosten (€)
personen van 12 jaar of ouder, maandag t/m vrijdag 1.032,00
personen van 12 jaar of ouder op zaterdag 1.289,00
kinderen van 1 tot 12 jaar, maandag t/m vrijdag 468,00
kinderen van 1 tot 12 jaar op zaterdag 585,00
kinderen jonger dan 1 jaar, maandag t/m vrijdag 236,00
Kinderen jonger dan 1 jaar op zaterdag 295,00

Soort Periode Prijs (€)
grafkelder 30 jaar 5.728,00
zandgraf 30 jaar 1.813,00
om de grafrustperiode van 15 jaar te vervolmaken per jaar 88,50
afnemen en weer plaatsen grafbedekking/monument 176,00
het ruimen/schudden van een graf 147,00

Soort Periode Prijs (€)
het recht tot het plaatsen in een urnenkelder 30 jaar 1.452,00
het recht tot het plaatsen in een urnennis 30 jaar 1.452,00
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, maandag t/m vrijdag 175,00
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, zaterdag 219,00
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, maandag t/m vrijdag 520,00
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, zaterdag 650,00

Product Prijs (€)
onderhoud van de begraafplaats voor een algemeen graf (15 jaar) 457,00
schouwen door gemeentelijke lijkschouwer 63,00
opgraven van een stoffelijk overschot 1.032,00
ruimen van een graf of het verplaatsen van kisten of asbussen of urnen 147,00
het aanvragen van een verklaring van de gemeentearts voor het verzegelen van een lijkkist voor een crematie 90,00
jaarlijks onderhoud van de begraafplaats 91,00

Kosten rioolaansluiting

Product Prijs (€)
vaste bijdrage per aanvraag 418,00
nieuwe aansluiting korter dan 5 meter 772,00
nieuwe aansluiting tussen 5 en 10 meter 1.183,00
nieuwe aansluiting tussen 10 en 20 meter 1.728,00
nieuwe aansluiting langer dan 20 meter 2.857,00
verwijderen aansluiting korter dan 5 meter 532,00
verwijderen aansluiting tussen 5 en 10 meter 826,00
verwijderen aansluiting tussen 10 en 20 meter 1.303,00
verwijderen aansluiting langer dan 20 meter 2.022,00

Kosten milieupas

Product Prijs (€)
Milieupas 17,15

Kosten standplaats toeristenmarkt

Omschrijving € per dag € per 10 dagen
1 kraam 101,68 1.016,72
1 grondplaats 81,43 813,90
2 kramen   1.606,81
2 grondplaatsen   1.201,23
3 kramen   2.197,51
3 grondplaatsen   1.588,55
Kraam is 4m breed, grondplaats zonder kraam ongeveer 5m2

Kosten omgevingsvergunning kappen

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 204,20.

Leges vergunningaanvraag

Basis legestarief € 250,00
Verhoogd per strekkende meter € 1,75

Leges en herstraattarieven

  Uitvoeringskosten Eenheid Zand Klei
klinkers <15 m2 - m2 € 10,88 € 25,96
klinkers >15 m2 - m2 € 4,67 € 10,33
klinkers >100 m2 - m2 € 4,22 € 9,18
tegels <15 m2 - m2 € 1,29 € 5,45
tegels >15 m2 - m2 € 1,00 € 2,24
tegels >100 m2 - m2 € 0,92 € 2,10
troittorband - m2 € 1,53 € 4,01
opsluitband - m2 - € 0,38
berm - m1 € 0,25 € 0,25
gazon + plantsoen + beplanting <50 m2 € 250,00 st    
gazon + plantsoen + beplanting >50 m2 € 3,50 m2    
asfalt herstel (per opbreking) € 3.000,00 p. stk - -
beheerkosten lasgat/sleuf <50 meter € 44,04 p. stk    
beheerkosten lasgat/sleuf >50 meter € 121,10 p. stk