Toeristische verhuur van woonruimte

 • U kunt (een deel van) uw woning verhuren aan toeristen. Dat is mogelijk in vorm van vakantieverhuur of bed & breakfast. Hiervoor gelden regels en u moet in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen.
 • Vanaf 1 januari 2024 geldt de registratie- en meldplicht voor toeristische verhuur van woonruimte.
 • U betaalt toeristenbelasting voor elke overnachting. Dit regelt u via Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
 • Het is niet toegestaan om uw gehele woning permanent aan toeristen te verhuren.
 • Als u zich niet aan de regels van de toeristische verhuur van woonruimte houdt, kunt u hiervoor een boete krijgen.

Vormen van toeristische verhuur

Bij vakantieverhuur verhuurt u uw hele woning en bent u zelf niet thuis als uw gasten in huis zijn. Vakantieverhuur is toegestaan tot maximaal 63 dagen per kalenderjaar. Verhuurt u alleen een kamer of deel van uw woning en bent u thuis tijdens het verblijf van uw gasten? Dan spreken we over bed & breakfast.

 • U staat op het adres van de woning ingeschreven en woont er zelf.
 • U betaalt toeristenbelasting voor elke overnachting. Dit regelt u via Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
 • U bent als verhuurder verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van geluidsoverlast en afval.
 • Bent u niet de eigenaar van de woning? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar om de woning te verhuren.
 • Uw woning voldoet aan de eisen van brandveiligheid zoals die in het Bouwbesluit staan omschreven. Denk aan rookmelders, koolmonoxidemelders en vluchtroutes voor uw gasten.
 • Verhuurt u (een deel van) uw woning als Bed & Breakfast? Dan kunt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. U moet een omgevingsvergunning hebben voordat uw gasten komen.
 • Het is niet toegestaan om uw gehele woning permanent aan toeristen te verhuren.
 • Deze regels gelden niet voor de verhuur van zomerhuizen, bijgebouwen of andersoortige gebouwen. In veel gevallen is het toeristisch verhuren van bijgebouwen op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. Voor gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan is altijd een omgevingsvergunning nodig.

Waarom gelden deze regels?

In onze gemeente worden steeds meer woningen opgekocht door beleggers of voor de toeristische verhuur. Starters en doorstromers krijgen hierdoor minder kansen om een woning te kopen. Daarom is de huisvestingsverordening opgesteld. Hierin staat wat wel en niet mag als u uw woning wilt verhuren, omzetten, splitsen of samenvoegen. Met deze regels willen we ervoor zorgen dat de woningen in onze gemeente bij de juiste mensen terecht komen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over toeristische verhuur van woonruimte? Neem dan contact met ons op via huisvestingsverordening@katwijk.nl of 071 406 50 00.