Verhuizen binnen of naar Katwijk

 • U geeft uw verhuizing bij voorkeur online door. Of u maakt een afspraak (online of via de telefoon) voordat u langs komt.
 • Als u uit het buitenland komt of ‘adres onbekend’ bent uitgeschreven kunt u géén online afspraak maken. Zie inschrijven vanuit het buitenland.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee naar de balie.
 • Doorgeven moet binnen 5 dagen na uw verhuizing.
 • Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
 • Als uw verhuizing verwerkt is in onze administratie, wordt hierover een brief gestuurd.
 • Let op: verhuist u van een parkeervergunningszone naar een gebied zonder parkeervergunning? Dan wordt uw parkeervergunning automatisch stopgezet op de datum dat u verhuist.
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven Afspraak verhuizing maken

Voor wie kunt u een verhuizing doorgeven?

 • voor u zelf (vanaf 16 jaar)
 • voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
 • voor uw kind, kinderen (vul uw eigen gegevens in bij het kopje 'aanvrager') 
 • voor uw inwonende ouders
 • als curator voor de persoon over wie het curatorschap gevoerd wordt (alleen schriftelijk)