Verhuizen binnen of naar Katwijk

 • U geeft uw verhuizing bij voorkeur online door. Of u maakt een afspraak (online of via de telefoon) voordat u langs komt.
 • Als u uit het buitenland komt of ‘adres onbekend’ bent uitgeschreven kunt u géén online afspraak maken. Zie inschrijving uit het buitenland.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee naar de balie.
 • Doorgeven moet binnen 5 dagen na uw verhuizing.
 • Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
 • Als uw verhuizing verwerkt is in onze administratie, wordt hierover een brief gestuurd.
 • Let op: verhuist u van een parkeervergunningszone naar een gebied zonder parkeervergunning? Dan wordt uw parkeervergunning automatisch stopgezet op de datum dat u verhuist.
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven Afspraak verhuizing maken

Voor wie kunt u een verhuizing doorgeven?

 • voor u zelf (vanaf 16 jaar)
 • voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
 • voor uw kind, kinderen (vul uw eigen gegevens in bij het kopje 'aanvrager') 
 • voor uw inwonende ouders
 • als curator voor de persoon over wie het curatorschap gevoerd wordt (alleen schriftelijk)

Verhuizing naar het buitenland online doorgeven

 • Voor een verblijf in het buitenland dat langer dan 8 maanden duurt in een periode van 1 jaar (hoeft niet aaneengesloten te zijn)
 • U kunt dit alleen online doorgeven als iedereen die op uw huidige adres staat ingeschreven meeverhuist
 • Doorgeven kan vanaf 5 dagen voor vertrek.
 • Check hier wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid.

Verhuizing doorgeven aan de balie

 • Blijven er personen op uw oude adres wonen? Maak dan een afspraak om uw verhuizing door te geven
 • Alle gezinsleden die meeverhuizen zijn aanwezig bij deze afspraak
 • Neem geldige identiteitsbewijzen van alle betrokkenen mee
 • Doorgeven vanaf 5 dagen voor vertrek
Inloggen met DigiD Verhuizing naar het buitenland doorgeven