Inschrijven vanuit het buitenland

 • Maak altijd een afspraak voor een inschrijving uit het buitenland, tel. 406 50 00 (team burger- en vreemdelingenzaken).
 • U kunt zich nadat u in het buitenland gewoond heeft, (opnieuw) inschrijven op een woonadres in Katwijk.
 • U moet u binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk inschrijven bij de balie op het gemeentehuis.

Meenemen naar het gemeentehuis

 • een geldig reisdocument of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • huurcontract, koopcontract of schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het adres waarop u inschrijft met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs
 • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte en echtscheidingsakte
 • als u verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten: een bewijs van uitschrijving

Registering from abroad

 • Always make an appointment for registration from abroad, call 406 50 00 (team citizen and immigration affairs)
 • After living abroad, you can (re)register at a residential address in Katwijk
 • You must personally register at the counter in the town hall within 5 days of arriving in the Netherlands.

Bring to the town hall

 • a valid travel document or another document showing your nationality
 • a rental agreement, purchase agreement, or written permission from the main occupant of the address you are registering at, along with a copy of their identification document
 • documents of life events from your time abroad, such as birth certificate, marriage certificate, recognition certificate, and divorce certificate
 • if you are moving from Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, or Sint Maarten: a proof of deregistration.