Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

 • Geef uw verhuizing naar het buitenland door als:
  • u verwacht minimaal 8 maanden (in een jaar) buiten Nederland te gaan wonen
  • u emigreert naar het buitenland.
 • U kunt uw verhuizing/emigratie binnen 28 dagen voor vertrek digitaal doorgeven.
 • U kunt dit alleen online doorgeven als alle gezinsleden die op uw huidige adres staan ingeschreven meeverhuizen
 • Bekijk in de checklist verhuizen naar het buitenland wat u met de Nederlands Overheid moet regelen.
Inloggen met DigiD Verhuizing naar buitenland doorgeven

Wie kan een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U woont dan wel op hetzelfde adres
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U woont dan wel op hetzelfde adres
 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld (alleen schriftelijk)

Wanneer moet u bij de balie uw verhuizing naar het buitenland doorgeven?

 • Als niet alle gezinsleden op uw adres meeverhuizen naar het buitenland. Alle meeverhuizende gezinsleden komen mee naar de afspraak en nemen een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Als u verhuist naar Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba. U heeft dan een bewijs van uitschrijving nodig.
Verhuizing naar buitenland doorgeven