Adresonderzoek

  • Bij het verwerken van uw verhuisaangifte controleren wij in de Basisregistratie personen (BRP) of het door u opgegeven aantal bewoners gelijk is met onze gegevens.
  • Als de vorige bewoner nog op uw adres staat ingeschreven, start de gemeente een adresonderzoek naar de verblijfplaats van de vorige bewoner.
  • In de aan u gestuurde bevestigingsbrief van uw verhuizing staat  meer informatie over het adresonderzoek U hoeft geen melding te doen van de onjuiste bewoning op uw adres.

U kunt ook een adresonderzoek melden:

  • Als bewoner, eigenaar of verhuurder van een woning kunt u een adresonderzoek melden als iemand op het adres staat ingeschreven maar er niet meer woont. Denk hierbij aan een medehuurder, (ex)partner of een kind die is verhuisd zonder het door te geven.
  • Instanties die de BRP gegevens mogen gebruiken, kunnen een adresonderzoek melden als zij informatie hebben ontvangen waaruit blijkt dat een adresgegeven niet juist is.
Adresonderzoek melden

Tijdens het onderzoek stuurt de gemeente brieven naar de betrokkene op. Gooi deze brieven niet weg, maar neem contact op met Provalu om de post bij u te laten ophalen. U kunt Provalu bereiken via het telefoonnummer wat op de envelop vermeld staat. Let op: neem aangetekende brieven op naam van betrokkene niet aan.

Het adresonderzoek naar de juiste verblijfplaats van de persoon duurt gemiddeld 6 tot 8 weken en is gratis. Het adresonderzoek heeft de volgende uitkomsten:

  • De persoon heeft de adreswijziging of emigratie doorgegeven
  • De persoon wordt ambtshalve ingeschreven op het nieuwe adres
  • De persoon wordt ambtshalve uitgeschreven naar het land van vertrek of van het adres uitgeschreven naar ‘onbekend'.