Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot een minimale grens. De voorwaarden om een bijstandsuitkering te ontvangen zijn:

 • U woont in de gemeente Katwijk
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als:
  • u uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert)
 • Het inkomen van u (en uw partner) mag niet hoger zijn dan de bijstandsnorm
 • Het eventuele vermogen van u (en uw partner) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens
 • U kunt geen andere uitkering krijgen, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering, doordat u bijvoorbeeld in de gevangenis zit
 • U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal of doet moeite om de Nederlandse taal beter te beheersen
 • U levert een tegenprestatie
 • U geeft op tijd veranderingen in uw situatie door.

Als u zich niet aan de regels houdt, kan uw uitkering worden verlaagd of krijgt u een boete.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan door te bellen met de afdeling Samenleving, tel. (071) 406 50 20. Medewerkers helpen u verder met de aanvraag.

Betaaldagen bijstandsuitkering

Maand Datum
januari woensdag 31 januari
februari woensdag 28 februari
maart vrijdag 30 maart
april maandag 30 april
mei donderdag 31 mei
juni vrijdag 29 juni
juli dinsdag 31 juli
augustus vrijdag 31 augustus
september vrijdag 28 september
oktober woensdag 31 oktober
november donderdag 30 november
december maandag 31 december