Afval scheiden

Als we ons huishoudelijk afval beter scheiden, blijft er minder restafval over en kunnen we meer materialen hergebruiken. Dat is beter voor het milieu en kost minder geld. U kunt uw afval scheiden in verzamel- of minicontainers, bij milieuparkjes of bij de milieustraat.

Soorten grondstoffen en restafval

U kunt uw Verpakkingen van Plastic, Metaal(blik) en Drankenkartons (pmd), Groente-, Fruit- en Tuinafval en Etensresten (gft-e) en restafval scheiden in uw minicontainer aan huis of verzamelcontainers in de buurt. Papier, textiel en glas levert u in bij een milieuparkje in uw buurt. Afval dat niet in een vuilniszak past (grofvuil) brengt u bij de milieustraat. Herbruikbare spullen kunt u doneren aan een kringloopwinkel.

Afval ABC bekijken

Restafvaltarief

Voor het verwerken van huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing. Dit is een vast bedrag wat u altijd al in februari betaalt bij de gemeentelijke belastingen. Vanaf 1 januari 2025 voeren we het restafvaltarief (diftar) in. Per lediging restafval betaalt u dan het restafvaltarief. Uw jaarlijkse afvalstoffenheffing is dan lager. We bekijken per jaar hoe vaak u restafval heeft aangeboden in uw minicontainer of in een verzamelcontainer. U ontvangt hiervan 1 keer per jaar een rekening.

De bedragen voor de afvalstoffenheffing van 2025 worden eind 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.