Afval inzamelen

Anders inzamelen (diftar)

Om de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, moet ons afval beter gesorteerd worden. Daarom wordt in 2023 diftar ingevoerd in de gemeente Katwijk. Lees hier meer over op de pagina Anders inzamelen (diftar).

Koningsdag

  • De groene bak (GFT-afval) van de dinsdagwijk wordt vanwege Koningsdag op woensdag 28 april geleegd.
  • De milieustraat is gesloten

Afval scheiden

Grof vuil

  • informatie over het weggooien van grof vuil

Afval scheiden is verplicht. Als u uw afval niet scheidt kunt u hier een boete voor krijgen.

Melding over afval maken Milieupas aanvragen

Locaties milieuparken

U kunt bij de milieuparken blik, drinkpakken, glas, papier, plastic en textiel weggooien.