Afval inzamelen

Afvalinzameling feestdagen

Ophalen huisvuil

  • Dinsdag 25 december (eerste kerstdag) wordt maandag 24 december
  • Woensdag 26 december (tweede kerstdag) wordt donderdag 27 december.

Milieuparkjes

  • Op maandag 31 december 2018 worden bovengrondse containers weggehaald (in verband brandgevaar en schade door vuurwerk)
  • De ondergrondse containers worden afgesloten
  • De containers worden vanaf woensdag 2 januari 2019 weer teruggezet of geopend
  • Het kan even duren voordat u de container bij u in de buurt weer kunt gebruiken.

Milieustraat

  • Op maandag 31 december 2018 is de milieustraat geopend van 09.00 t/m 12.00 uur.

Afval scheiden

Grof vuil

Melding over afval maken Milieupas aanvragen

Locaties milieuparken

U kunt bij de milieuparken blik, drinkpakken, glas, papier, plastic en textiel weggooien.