Energietoeslag aanvragen

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de eenmalige energietoeslag.

 • U kunt de energietoeslag voor 2022 niet meer aanvragen
 • Heeft u de energietoeslag voor 2022 voor 31 januari 2023 aangevraagd? Dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen
 • U kunt de energietoeslag voor 2023 nog niet aanvragen. De Rijksoverheid neemt naar verwachting in september 2023 een besluit over de voorwaarden van de energietoeslag voor 2023.
Informatie:

Energietoeslag voor de eerste helft van 2023

Heeft u van de gemeente Katwijk de energietoeslag voor 2022 ontvangen? Dan ontvangt u in mei 2023 € 500 euro op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. U ontvangt van ons een brief met meer informatie.

Veelgestelde vragen

De energietoeslag is voor huishoudens met een laag/midden inkomen (tot 150% van het sociaal minimum). De hoofdhuurder of eigenaar van de woning vraagt de toeslag aan. Ook als student kun je de toeslag aanvragen.

De bedragen in de tabel hieronder zijn inclusief netto inkomen en eventuele eindejaarsuitkering omgerekend naar een maand. Vakantiegeld en onkostenvergoeding (zoals reiskosten of telefoonkosten en toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget) tellen niet mee.

Leefvorm Maximaal maandinkomen
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.570,09
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.570,09
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.242,99
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.746,58
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.366,01

U meldt zich eerst aan op www.gezondverzekerd.nl. Na de aanvraag ontvangt u direct een casenummer per e-mail. Het casenummer gebruikt u om uw gegevens via de Ockto-app op te sturen. De gemeente Katwijk maakt gebruik van de Ockto-app voor de aanvraag van de energietoeslag. Via de Ockto-app kunt u eenvoudig uw inkomens- en vermogensgegevens opsturen. Hiervoor logt u in met uw DigiD via de DigiD-app of een sms-code. Hiervoor moet u, als u dat nog niet heeft gedaan, eerst MijnOverheid activeren met uw DigiD.  

Waarschuwing:

Let op: we controleren of uw huishouden voor de eenmalige energietoeslag in aanmerking komt. In sommige situaties komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag. Ook al heeft u een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Bij de energietoeslag wordt alleen het inkomen gecontroleerd. We beoordelen de aanvraag niet op spaargeld of ander vermogen.

 • Als uw huishouden een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of levensonderhoud Bbz heeft via de gemeente Katwijk
 • Als uw huishouden in 2022 de individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen.

We hebben de huishoudens die de energietoeslag automatisch kregen in de eerste helft van april 2022 een brief over de toekenning gestuurd. De uitbetaling van de energietoeslag vond plaats op 14 april 2022.

U krijgt de eenmalige energietoeslag niet als u op de aanvraagdatum:

 • de energietoeslag van een andere gemeente heeft ontvangen
 • in een instelling of opvanghuis woonde
 • alleen een briefadres had in de gemeente en geen eigen woonadres
 • de leeftijd had van 18, 19 of 20 jaar oud
 • niet in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg woonde
 • geen geldige verblijfstitel had
 • u samenwoonde met iemand die al de toeslag kreeg.

 • Download de Ockto-app via App Store of Google Play.
 • Ga naar onderzoek.gezondverzekerd.nl.
 • Vul uw casenummer in.
 • Klik nu op ‘start aanleveren’.
 • Klik daarna op ‘Ik heb de Ockto-app’ om verder te gaan.
 • Scan de QR-code met uw telefoon. 
 • De Ockto-app start vanzelf op. Volg hierna de stappen in de app. 
 • Log in met uw DigiD via de DigiD-app of via een sms-code. 
 • Lever ook de gegevens van uw eventuele partner aan.

U kunt op twee manieren uw gegevens aanleveren:

 1. door deze te uploaden via de website van Gezond Verzekerd via onderzoek.gezondverzekerd.nl/verificatie. Voor het uploaden heeft u uw casenummer en uw geboortedatum nodig.  
 2. Door deze per post op te sturen naar de gemeente Katwijk. U vermeldt hierbij uw casenummer van Gezondverzekerd.

Postadres
Gemeente Katwijk
T.n.v. Servicepunt energietoeslag
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Houd er rekening mee dat het verwerken van uw gegevens langer duurt als u op deze manier uw gegevens aanlevert.

 • Kopie of scan van uw loonstrook, uitkeringsspecificatie en andere inkomstenbewijzen van afgelopen maand. 
 • Laatste bankafschrift van een volledige maand van uw betaalrekening met daarop zichtbaar uw rekeningnummer en tenaamstelling. Op deze betaalrekening wordt de energietoeslag gestort. 

Heeft u een partner? U levert ook de bewijsstukken van uw partner aan.

Bij de toekenning kijken wij niet naar uw vermogen. Bezittingen (zoals spaargeld of aandelen) tellen niet mee. Ook hoeft u niet aan te tonen dat uw energierekening is gestegen.

U ontvangt de energietoeslag binnen 8 weken na de aanvraag.

Ja. Als uitwonende student kan je ook de energietoeslag aanvragen. Studenten die een inkomen hebben tot 150% van het sociaal minimum hebben hier recht op. Het is wel belangrijk dat je dan ook laat zien dat je voor de energie betaald. Dit staat vaak in het huurcontract.

Standaard vragen we de gegevens van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Bij een wisselend inkomen vragen we de gegevens van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

U kon de energietoeslag voor 2022 aanvragen t/m 31 januari 2023. De Rijksoverheid neemt in juni een besluit over de voorwaarden van de energietoeslag voor 2023.

Geen recht op energietoeslag?

Heeft u geen recht op energietoeslag? Neem dan contact op met het Wijkteam. Zij kijken graag samen met u welke mogelijkheden er voor u zijn. U kunt het Wijkteam bereiken via 071 406 50 00 of via wijkteam@katwijk.nl.

Meer hulp bij geldzaken

Naast de energietoeslag zijn er nog meer regelingen die eventueel van toepassing kunnen zijn op uw situatie. Ook zijn er instanties die u kunnen helpen met uw geldzaken. Bekijk het complete overzicht op de pagina Geldzaken.