Scheve huisjes

Er wordt onderzocht waar het mogelijk is om twee woonunits, zogenaamde ‘scheve huisjes’, te realiseren in gemeente Katwijk.

Veelgestelde vragen over scheve huisjes

Wat zijn scheve huisjes?

De term ‘scheve huisjes’ is een vrije vertaling van de Deense ‘Skaeve Huse’. In scheve huisjes wonen mensen die niet in een standaard woonwijk kunnen wonen. De units zijn geschikt voor maximaal 2 personen (1 per woning) die in een prikkelarme omgeving moeten wonen. Dit houdt in dat bewoners ruimte moeten hebben om zich terug te trekken en contact met de omgeving kunnen vermijden. De woonunits worden afgeschermd van de omgeving met een erfafscheiding.

Waarom moet de gemeente Katwijk scheve huisjes realiseren?

Het is een wettelijke taak vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning om als gemeente huisvesting te regelen voor mensen die niet of niet goed in staat zijn om in een reguliere woonomgeving zelfstandig te wonen. Het gaat om mensen die vanwege psychische problemen intensieve begeleiding nodig hebben bij het wonen. Bewoners van scheve huisjes zijn erg op zichzelf. Ze begeven zich niet of nauwelijks onder andere mensen. Dit wordt ‘beschermd wonen’ genoemd. Vanaf 1 januari 2023 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de opvang van deze doelgroep. Met de gemeenten in de Leidse regio zijn afspraken gemaakt over spreiding van voorzieningen voor maatschappelijke zorg.

Begeleiding

Bewoners van scheve huisjes krijgen intensieve begeleiding, zodat er rust en stabiliteit is voor hen en de mensen uit de buurt. Zo kunnen zij werken aan hun herstel. Zorgaanbieder de Binnenvest zorgt voor intensieve begeleiding en is dag en nacht bereikbaar (24/7). Het is de bedoeling dat de bewoners van scheve huisjes hier tijdelijk wonen en (op termijn) weer terugkeren naar een normale woning.