Jeugdsport

Sporten en bewegen vormen een belangrijke basis voor een gezonde en sportieve generatie. Maak kennis met verschillende sporten.

Wij willen graag ieder kind en alle jongeren de kans te bieden om met plezier te sporten en bewegen en zo de basis te leggen voor een leven lang sport- en beweegplezier.

Sport op en rond school (welzijnskwartier.nl)