Sportsubsidies

Lokale Subsidies

Challenges
Goede innovatieve ideeën worden beloond in de gemeente Katwijk. Heb je als sportvereniging of als andere sportaanbieder een goed idee/plan dat helpt om (meer) te bewegen. Afhankelijk van het idee/plan is de bijdrage € 1.500 (maximaal), € 1.000, € 750 of € 500. 

Meer informatie of een aanvraag indienen kan via Challenges

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen sporten en mee kunnen doen met culturele activiteiten. Zoals voetbal, muziekles of dansen. De regeling is er voor kinderen tot 18 jaar. U kunt een aanvraag doen via het Wijkteam of een andere intermediair.

Maatschappelijke agenda
Dit jaar kunnen sportvereniging weer subsidie aanvragen voor 2025 via de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Landelijke subsidies

De Rijksoverheid stelt ieder jaar subsidies voor sportverenigingen beschikbaar om verduurzaming  te ondersteunen. Welke subsidies geschikt zijn voor jouw club, hangt af welk type verduurzaming jij wilt uitvoeren of hebt laten uitvoeren. Meer informatie vindt u op Subsidies voor sportverenigingen

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
De subsidieregeling BOSA is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de kosten voor bouw en onderhoud en voor aanschaf sportmaterialen en Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie.  Meer informatie is te vinden op BOSA

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

De ISDE voor zakelijke gebruikers is een subsidie voor een (hybride) warmtepomp, zonneboiler of kleine windturbine. Zakelijke partijen komen in aanmerking voor deze subsidie. Dit geldt voor rechtspersonen, maatschap, stichting, vof en cv. Meer informatie is te vinden op ISDE