Uittreksel aanvragen

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) alleen aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven
 • Het uittreksel bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats
 • Een uittreksel online aanvragen, is goedkoper dan aan de balie en deze sturen we naar u op
 • Voor het online aanvragen van uw uittreksel BRP heeft u een DigiD-inlogcode nodig
 • Wilt u of kunt u het uittreksel niet online aanvragen? Maak dan een afspraak voor aan de balie
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.
 • Heeft u met spoed een uittreksel nodig? Neem dan telefonisch contact op: (071) 406 5000
Inloggen met DigiD Uittreksel BRP aanvragen Afspraak maken uittreksel BRP aanvragen

 • Een standaard uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) is een bewijs dat u in de gemeente Katwijk woont.
 • De volgende gegevens staan op het uittreksel:
  • uw naam, voornaam/voornamen
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw adres
Inloggen met DigiD Standaard uittreksel aanvragen

 • Op dit uittreksel staan:
  • uw naam, voornaam/voornamen
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw adres
  • uw burgerservicenummer (BSN)
Inloggen met DigiD Uittreksel burgerservicenummer aanvragen

 • In het uittreksel met woonhistorie staat een overzicht van de adressen waarop u op dit moment ingeschreven staat en waar u in het verleden ingeschreven heeft gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Op dit uittreksel staan:
  • uw naam, voornaam/voornamen
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw huidige adres en al uw vorige woonadressen
  • het aantal personen wat op uw huidige adres staat ingeschreven
Uittreksel woonhistorie aanvragen

 • In het uittreksel staat uw burgerlijke staat vermeld en, als het voor u geldt, de gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner
 • Op dit uittreksel staan:
  • Uw naam, voornaam/voornamen
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw adres
  • Uw burgerlijke staat
  • Als het voor u geldt: gegevens echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner
Inloggen met DigiD Uittreksel Burgerlijke staat aanvragen

 • Met dit uittreksel bewijst u, dat u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Katwijk staat ingeschreven en u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel. Dit uittreksel kunt u gratis aanvragen voor een Nederlands pensioenfonds. U moet dan wel de originele brief van het pensioenfonds uploaden in het aanvraagformulier van dit uittreksel.
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Dat u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel

U kunt een bewijs van in leven zijn voor een buitenlands pensioenfonds niet digitaal aanvragen. U moet dit persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis aanvragen.
Dit uittreksel heet Attestatie de Vita en is ook gratis. Maak altijd een afspraak om een Attestatie de Vita aan te vragen. Neem de originele brief van het buitenlandse pensioenfonds mee bij het aanvragen.

Inloggen met DigiD Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds) Afspraak Attestatie de Vita maken

 • Met dit uittreksel bewijst u, dat u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Katwijk staat ingeschreven en u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel.
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Dat u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel

U kunt een bewijs van in leven zijn voor een buitenlandse instantie niet digitaal aanvragen. U moet dit persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis aanvragen.
Dit uittreksel heet Attestatie de Vita en is ook gratis. Maak altijd een afspraak om een Attestatie de Vita aan te vragen. Neem de originele brief van de buitenlandse instantie mee bij het aanvragen.

Inloggen met DigiD Bewijs van in leven zijn (overig) Afspraak Attestatie de Vita aanvragen

 • In dit uittreksel staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Het bezit van Nederlanderschap
Inloggen met DigiD Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

 • Een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in het Nederlands/Frans/Duits/Engels is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Uw burgerlijke staat
  o    Uw nationaliteit
Inloggen met DigiD Uittreksel internationaal FR, DE, ENG

 • Een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in het Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat.
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Uw burgerlijke staat
  o    Uw nationaliteit
Inloggen met DigiD Uittreksel internationaal ES, IT, TR

Afschrift burgerlijke stand (akte)

 • Het afschrift burgerlijke stand (akte) bevat de gegevens over uw geboorte, huwelijk, echtscheiding, of overlijden
 • U kunt een afschrift burgerlijke stand alleen aanvragen in de gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden heeft plaatsgevonden
 • Bent u bijvoorbeeld in een andere gemeente geboren of getrouwd dan in Katwijk, dan vraagt u het afschrift burgerlijke stand in die gemeente aan
 • Voor het online aanvragen van uw afschrift burgerlijke stand heeft u een DigiD-inlogcode nodig
 • U kunt een afschrift online alleen aanvragen met uw DigiD-inlogcode als u in Nederland woont. Als u niet meer in Nederland woont is het afschrift per email op te vragen, daarbij moet u een identiteitsbewijs uploaden
Inloggen met DigiD Afschrift Burgerlijke Stand aanvragen

 • Voor een attestatie de Vita moet u een afspraak maken, tel. (071) 406 50 00 (team Burgerlijke stand).
 • De Attestatie de Vita is het internationale bewijs van in leven zijn
 • U vraagt dit aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat
 • U vraagt de Attestatie de Vita persoonlijk aan
 • De verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • Als u een Attestatie de Vita in Nederland nodig heeft, dan vraagt u een Bewijs van in leven zijn aan
 • Wanneer u kunt aantonen dat u de Attestatie de Vita nodig hebt voor uw pensioenfonds, dan is deze gratis 

Product Prijs online(€) Prijs balie (€)
Uittreksel BRP (online aanvragen) 9,75 15,70
Internationaal uittreksel BRP 9,75 15,70
Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand 9,75 15,70
Internationaal afschrift burgerlijke stand 9,75 15,70
Uittreksel met burgerservicenummer    
Uittreksel met woonhistorie    
Uittreksel met burgerlijke staat    
Bewijs van Nederlanderschap   15,70
Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds) 9,75 15,70
Bewijs van in leven zijn overig   15,70
Attestatie de Vita 9,75 15,70
Attestatie de Vita (pensioenfonds)    
Persoonslijst 9,75 15,70
Legalisatie handtekening 12,20 12,20
Doornemen van BRP (per kwartier)   25,50