Uittreksel aanvragen

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) alleen aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven
 • Het uittreksel bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats
 • Een uittreksel online aanvragen, is goedkoper dan aan de balie en deze sturen we naar u op
 • Voor het online aanvragen van uw uittreksel BRP heeft u een DigiD-inlogcode nodig
 • Wilt u of kunt u het uittreksel niet online aanvragen? Maak dan een afspraak voor aan de balie
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.
 • Heeft u met spoed een uittreksel nodig? Neem dan telefonisch contact op: 071 406 50 00
Inloggen met DigiD Uittreksel BRP aanvragen Afspraak maken uittreksel BRP aanvragen

 • In het uittreksel met woonhistorie staat een overzicht van de adressen waarop u op dit moment ingeschreven staat en waar u in het verleden ingeschreven heeft gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Op dit uittreksel staan:
  • uw naam, voornaam/voornamen
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw huidige adres en al uw vorige woonadressen
  • het aantal personen wat op uw huidige adres staat ingeschreven
Uittreksel woonhistorie aanvragen

 • Een standaard uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) is een bewijs dat u in de gemeente Katwijk woont.
 • De volgende gegevens staan op het uittreksel:
  • uw naam, voornaam/voornamen
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw adres
Inloggen met DigiD Standaard uittreksel aanvragen

 • Op dit uittreksel staan:
  • uw naam, voornaam/voornamen
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw adres
  • uw burgerservicenummer (BSN)
Inloggen met DigiD Uittreksel burgerservicenummer aanvragen

 • In het uittreksel staat uw burgerlijke staat vermeld en, als het voor u geldt, de gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner
 • Op dit uittreksel staan:
  • Uw naam, voornaam/voornamen
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw adres
  • Uw burgerlijke staat
  • Als het voor u geldt: gegevens echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner
Inloggen met DigiD Uittreksel Burgerlijke staat aanvragen

 • Bij de aanvraag van een apostille (dit is een stempel of sticker van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening op het document echt is) heeft de rechtbank een internationaal uittreksel nodig die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke stand.
 • Een internationaal uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) in het Nederlands/Frans/Duits/Engels is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat.
 • Op dit internationaal uittreksel staan:
  • Uw naam, voornaam/voornamen
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw adres
  • Uw burgerlijke staat
  • Uw nationaliteit
  • De gegevens van uw ouder(s)
Inloggen met DigiD Uittreksel voor rechtbank/apostille, int

 • Een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in het Nederlands/Frans/Duits/Engels is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat
 • Op dit uittreksel staan:
  • Uw naam, voornaam/voornamen
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw adres
  • Uw burgerlijke staat
  • Uw nationaliteit
  • De gegevens van uw ouder(s)
Inloggen met DigiD Uittreksel internationaal FR, DE, ENG

 • Een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in het Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks is een overzicht van uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat.
 • Op dit uittreksel staan:
  • Uw naam, voornaam/voornamen
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw adres
  • Uw burgerlijke staat
  • Uw nationaliteit
  • De gegevens van uw ouder(s)
Inloggen met DigiD Uittreksel internationaal ES, IT, TR

 • Met dit uittreksel bewijst u dat u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Katwijk staat ingeschreven en u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel.
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Dat u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel

U kunt een bewijs van in leven zijn voor een buitenlandse instantie niet digitaal aanvragen. U moet dit persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis aanvragen.
Dit uittreksel heet Attestatie de Vita en is gratis. Maak altijd een afspraak om een Attestatie de Vita aan te vragen. Neem de originele brief van de buitenlandse instantie mee bij het aanvragen.

Inloggen met DigiD Bewijs van in leven zijn (overig) Afspraak Attestatie de Vita aanvragen

 • Met dit uittreksel bewijst u, dat u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Katwijk staat ingeschreven en u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel. Dit uittreksel kunt u gratis aanvragen voor een Nederlands pensioenfonds. U moet dan wel de originele brief van het pensioenfonds uploaden in het aanvraagformulier van dit uittreksel.
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Dat u in leven bent op de datum van afgifte van het uittreksel

U kunt een bewijs van in leven zijn voor een buitenlands pensioenfonds niet digitaal aanvragen. U moet dit persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis aanvragen.
Dit uittreksel heet Attestatie de Vita en is ook gratis. Maak altijd een afspraak om een Attestatie de Vita aan te vragen. Neem de originele brief van het buitenlandse pensioenfonds mee bij het aanvragen.

Inloggen met DigiD Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds) Afspraak Attestatie de Vita maken

 • In dit uittreksel staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft
 • Op dit uittreksel staan:
  o    Uw naam, voornaam/voornamen
  o    Uw geboortedatum en -plaats
  o    Uw adres
  o    Het bezit van Nederlanderschap
Inloggen met DigiD Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) worden bijgehouden aan de hand van gebeurtenissen in uw leven. Een adreswijziging, huwelijk of geboorte van een kind zijn enkele gebeurtenissen die volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) opgenomen moeten worden in de BRP. U kunt een overzicht aanvragen van uw persoonsgegevens: de persoonslijst. De overheidsinstanties en derden aan wie uw gegevens zijn verstrekt, worden op het moment dat zij uw gegevens inzien of gebruiken geregistreerd. Ook hiervan kunt u een overzicht opvragen.

Overzicht persoonsgegevens opvragen

Afschrift burgerlijke stand (akte)

 • Het afschrift burgerlijke stand (akte) bevat de gegevens over uw geboorte, huwelijk, echtscheiding, of overlijden
 • U kunt een afschrift burgerlijke stand alleen aanvragen in de gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden heeft plaatsgevonden
 • Bent u bijvoorbeeld in een andere gemeente geboren of getrouwd dan in Katwijk, dan vraagt u het afschrift burgerlijke stand in die gemeente aan
 • Voor het online aanvragen van uw afschrift burgerlijke stand heeft u een DigiD-inlogcode nodig
 • U kunt een afschrift online alleen aanvragen met uw DigiD-inlogcode als u in Nederland woont. Als u niet meer in Nederland woont is het afschrift per email op te vragen, daarbij moet u een identiteitsbewijs uploaden
Inloggen met DigiD Afschrift Burgerlijke Stand aanvragen

 • Voor een attestatie de vita moet u een afspraak maken
 • De attestatie de vita is het internationale bewijs van in leven zijn
 • U vraagt dit aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat
 • U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan
 • De verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • Als u een attestatie de vita in Nederland nodig heeft, dan vraagt u een Bewijs van in leven zijn aan
 • Wanneer u kunt aantonen dat u de attestatie de vita nodig hebt voor uw pensioenfonds, dan is deze gratis 
Afspraak attestatie de vita

Product Prijs online(€) Prijs balie (€)
Uittreksel BRP (online aanvragen) 10,35 16,60
Internationaal uittreksel BRP 10,35 16,60
Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand 16,60 16,60
Internationaal afschrift burgerlijke stand 16,60 16,60
Bewijs van Nederlanderschap   16,60
Bewijs van in leven zijn   16,60
Attestatie de Vita 10,35 16,60
Persoonslijst 10,35 16,60
Legalisatie handtekening   12,80
Doornemen van BRP (per kwartier)   26,70