Basisregistratie personen (BRP)

Uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) worden bijgehouden aan de hand van gebeurtenissen in uw leven. Een adreswijziging, huwelijk of geboorte van een kind zijn enkele gebeurtenissen die volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) opgenomen moeten worden in de BRP. De gegevens worden geregistreerd voor overheidsorganisaties zodat men de wettelijke taken kan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, pensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank, UWV, DUO, het Kadaster en de politie of justitie.

Rechten en plichten

In de Wet BRP is ook opgenomen welke rechten en plichten u heeft. Enkele verplichtingen zijn het doorgeven van een adreswijziging of emigratie en het delen van documenten over de burgerlijke staat of nationaliteit die zijn gewijzigd in het buitenland. U bent ook verplicht documenten of aanvullende stukken te delen als dit aan u wordt verzocht.

U heeft verschillende rechten:

U kunt uw gegevens die in de BRP staan online inzien op MijnOverheid.nl U heeft hiervoor uw DigiD nodig om in te loggen. Indien uw gegevens op MijnOverheid.nl niet juist zijn, kunt u dit via ons contactformulier aangeven. Vermeld hierbij om welke gegevens het gaat. U kunt dan documenten toevoegen waarin de juiste gegevens staan. Vul hierbij wel uw telefoonnummer of e-mailadres in, zodat wij contact met u kunnen opnemen om uw gegevens te bespreken.

U kunt gegevens laten overschrijven na een adoptie of een geslachtswijziging. De gegevens van voor de adoptie of geslachtswijziging worden dan overschreven door uw actuele gegevens. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen: u geeft aan welke gegevens u wilt laten overschrijven en ondertekent uw verzoek. Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs voegt u aan uw verzoek toe. Uw verzoek kunt u insturen naar: Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Bij de geboorte van een kind, een hervestiging in een Nederlandse gemeente en bij een eerste inschrijving in een Nederlandse gemeente, ontvangt u een overzicht van uw geregistreerde persoonsgegevens, ook wel persoonslijst.

Naast de inzageoptie via MijnOverheid.nl kunt u een overzicht opvragen van uw persoonsgegevens: de persoonslijst. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek moet u ondertekenen en inclusief een kopie van uw geldige identiteitsbewijs opsturen naar: Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Let op: als u binnen korte tijd meerdere aanvragen doet, kunnen we kosten in rekening brengen. In dit geval nemen we altijd eerst contact met u op.

De overheidsinstanties en derden aan wie uw gegevens zijn verstrekt, worden op het moment dat zij uw gegevens inzien of gebruiken geregistreerd. Van die registratie kunt u een overzicht opvragen. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek moet u ondertekenen en inclusief een kopie van uw geldige identiteitsbewijs opsturen naar: Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Een verzoek wordt door uzelf ingediend of door ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 of door de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Let op: als u binnen korte tijd meerdere aanvragen doet, kunnen we kosten in rekening brengen. In dit geval nemen we altijd eerst contact met u op.