Zorg en ondersteuning

Waarmee kunt u terecht bij het Wijkteam

  • Begeleiden naar juiste zorg, zorgco√∂rdinatie
  • Individuele mantelzorgondersteuning
  • Psycho-educatie
  • Toeleiding naar diagnostisch onderzoek bij vermoeden van licht verstandelijke beperking
  • Sociale netwerkversterking en netwerkberaden
  • Begeleiding bij rouw en verlies
  • Advies en bemiddeling bij het zoeken van passend maatwerk (inclusief de aanvraag zelf). Voorbeelden: begeleiding, dagbesteding, huishoudelijk hulp en aanschaf van hulpmiddelen
  • Welzijn: sociale contacten, relaties, eenzaamheid, overbelasting, stress, middelengebruik (alcohol/drugs), meedoen in de maatschappij met een ziekte of beperking
Meld een hulpvraag

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Begeleiding vanuit WMO

Begeleiding