Tijdelijke verhuur particuliere koopwoning

Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren, moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Voorwaarden:

  • de woning staat leeg
  • de woning staat in de verkoop
  • u bent de eigenaar van de woning
  • u bent de laatste bewoner van de woning
  • u bent van plan de woonruinte te verhuren voor maximaal 5 jaar; deze periode kan niet worden verlengd
  • u krijgt voor maximaal 2 woningen waarvan u eigenaar bent een vergunning voor tijdelijke verhuur
  • de te verhuren woonruimte wordt in voldoende mate bewoond
Vergunning tijdelijke verhuur aanvragen